Fylkesstyret

Møte i Fylkesstyret for Vestfold og Telemark Høyre.