Møte i Arbeidsutvalget (AU)

Arbeidsutvalget har faste møter og behandler alle løpende saker; politikk, organisasjon og administrasjon.