Møte i Politisk Utvalg (PU)

Månedlig møte fylkesledelsen, ordførere, varaordførere og gruppeledere