Møte i Arbeidsutvalget Vestfold Høyre

Møte for representanter i Arbeidsutvalget i Vestfold Høyre.