Møte i Arbeidsutvalget Vestfold og Telemark Høyre

Konstituerende møte for representanter i Arbeidsutvalget til Vestfold og Telemark Høyre.