Opplæring økweb og SSB rapportering

For kasserere i lokalforeningene. Opplæring og hjelp til rapportering av regnskap.