Vestfold Høyres Ideologikonferanse 2018

Vestfold Høyre arrangerer for 11. gang Ideologikonferansen.

Påmelding og evt forhåndsbetaling innen 29. januar

til påmeldingsskjema eller send e-post til vestfold@hoyre.no 

Program:

09.30  Registrering deltakere
10.00  Åpning av konferansen
12.30-13.30 Lunsj
18.00   Konferanseslutt
20.00   Middag og sosialt samvær

Programmet oppdateres fortløpende på vår nettside og Facebookside

Innledere som er bekreftet:
Generalsekretær John-Ragnar Aarset
EØS-EU minister Marit Berger Røsland
Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde
Kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Dersom din lokalforening ikke dekker deltakerkostnader må konferansen forhåndsbetales til konto: 2400.07.05957 

Priser: 
Fullpensjon, kr. 1700 (dobbeltrom kr. 1500) 
Konferansepakke, lunsj lørdag, uten middag og overnatting kr. 500 
Middag lørdag ikke-boende kr. 500 
Kun foredrag lørdag kr. 200 

Har du spørsmål? Kontakt fylkessekretær Cathrine Gulbransen, mob 45502316 eller på e-post vestfold@hoyre.no