Work-shop kassere og lokalforeningsledere

Vestfold Høyre tilbyr i oppkjøringen til valgkampen en rekke Work-shops (praktisk kurs) i arbeids- verktøyene som lokalforeningene har tilgjengelig. 

Gjennomgang av økonomiweb og rappotering til SSB.