Politikk

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for fylket, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Dette vil vi i korthet

  • Skape flere jobber. Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden
  • Kunnskap i skolen. Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole
  • Trygg omsorg, raskere behandling. PASIENTENES HELSETJENESTE: Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden
  • Styrke forsvar og beredskap. For Høyre er forsvar av landet og trygghet for innbyggerne statens viktigste oppgave