Slutt på tålmodigheten på Sem- Ole Sverre Lund (H) etterlyser tiltak fra nye Tønsbergs ordfører

Ole Sverre Lund ser på de sørgelige restene av Sems gamle jernbanestasjon etter brannen sammen med Høyres gruppeleder Lise L. Mandal. (Arkivfoto).

 

-Hvilke initiativ kan og vil kommunens nye ordfører ta for å bidra til at stasjonsbygningen på Sem bevares og rehabiliteres? Spørsmålet stilles av Høyres Ole Sverre Lund i en interpellasjon i kommunestyrets møte 7. november. For i følge ham er det nå slutt på tålmodigheten på Sem.-Semsfolk er kjent for å være lite kravstore og de er stort sett tålmodige. Når det gjelder situasjonen på Sem stasjon er det slutt på tålmodigheten. I de senere årene har det vært flere innlegg i Tønsbergs Blad og stor aktivitet på Facebook, nå senest i oktober, der beboere eller folk som er glad i Semsbyen har tatt ulike initiativ for å bidra til å bevare og rehabilitere stasjonsbygningen. Som lokalpolitikere bør vi lytte til hva folk er opptatt av og gjøre det vi kan for å oppfylle folks ønsker og forventninger når det er mulig, skriver Ole Sverre Lund blant annet i interpellasjonen. 

Her kan du lese hele interpellasjonen:

 Initiativ for å bevare og rehabilitere Sem stasjon

Sem stasjon ble innviet i 1881 da Vestfoldbanen (Grevskapsbanen) stod ferdig. Stasjonen og gamle E-18 (Sørlandske hovedvei) dannet grunnlag for Sem som stasjonsby.  Brann ødela stasjonsbygningen sommeren 2013. Bygningen eies av Bane Nor. Ved stasjonen er det i dag kryssingsspor.

For togreisende som kommer sydfra er en brannherjet Sem stasjon det første møtet med Tønsberg kommune. Eksempler på dårligere PR for Semsbyen og Tønsberg kommune er det vanskelig å finne.

Lenge var det mange som mente at Semsbyen ikke fikk tilstrekkelig politisk oppmerksomhet i forhold til andre deler av Tønsberg kommune. Det har endret seg. I dag er Semsfolk stolte av hjemstedet sitt, optimismen er stor og nærings- og handelslivet blomstrer. Politikere fra alle partier synes å være enige om at det er riktig å satse på og tilrettelegge for utvikling i Tønsberg Vest.

I slik sammenheng er det trist og flaut for Bane Nor, Semsbyen og Tønsberg kommune at det ikke har skjedd noe med stasjonsbygningen siden brannen i 2013.

Bane Nor har flere ganger søkt om å rive bygningen. Søknadene er heldigvis avslått av Tønsberg kommune. Kommunikasjonsdirektør Kristin Paus i Bane Nor hevder, jfr. oppslag i Tønsbergs Blad 25.10.19, at de ved å rive bygningen ivaretar sitt samfunnsansvar og at «bygningen er såpass skadet at den aldri vil kunne restaureres til opprinnelig»

Dette er uttalelser og påstander som jeg er helt uenig i, men det vil selvfølgelig kreve betydelige midler for å restaurere bygningen.

Semsfolk er kjent for å være lite kravstore og de er stort sett tålmodige. Når det gjelder situasjonen på Sem stasjon er det slutt på tålmodigheten. I de senere årene har det vært flere innlegg i Tønsbergs Blad og stor aktivitet på Facebook, nå senest i oktober, der beboere eller folk som er glad i Semsbyen har tatt ulike initiativ for å bidra til å bevare og rehabilitere stasjonsbygningen. Som lokalpolitikere bør vi lytte til hva folk er opptatt av og gjøre det vi kan for å oppfylle folks ønsker og forventninger når det er mulig.

Bystyret i Tønsberg kommune vedtok planprogram Sem 06.02.2019 og veiledende plan for det offentlige rom (VPOR Sem) 24.04.2019. Planene skal følges opp med gjennomføringsplan for tiltakene i veiledende plan.

I veiledende plan framgår at «stasjonen har en sentral plass i Sems historie og bør settes i stand og aktiviseres».

Planprogrammet anbefaler at det «i tilknytning til stasjonsbygningen etableres en nærmiljøpark hvor stasjonsbygningen gis en sentral funksjon». I veiledende plan framgår at stasjonsparken etableres som en «liten grønn prydpark» inspirert av gamle stasjonshager som gir rom for å sette seg ned og ta en hvil i blå-grønne omgivelser»

Tønsberg Høyre har programfestet at vi vil rehabilitere Sem stasjon slik at stasjonsbygningen gjenoppstår som et lokalhistorisk kultursenter. Mange er enig i at stasjonen kan bli et godt samlingssted.

Situasjonen er nå:

  • Bane Nor vil rive bygningen, men søknadene er avslått av Tønsberg kommune.
  • Stasjonsbygningen er ikke fredet, men regulert til bevaring gjennom plan- og bygningsloven.
  • Tønsberg kommune har gjennom planprogram og veiledende plan for offentlige rom Sem vedtatt at stasjonsbygningen skal settes i stand.
  • Bane Nor er villig til å selge bygningen for 1 krone mot at den flyttes lenger vekk fra jernbanesporet.
  • Det vil være stor togtrafikk ved Sem stasjon inntil ny dobbelsporet bane på InterCitystrekningen mellom Tønsberg og Sandefjord er klar til bruk. Den skal stå ferdig i 2032.

Tønsberg kommune kan ikke være bekjent av at det ikke skjer noe med stasjonsbygningen på Sem stasjon.

Jeg spør derfor ordfører:

Hvilke initiativ kan og vil kommunens nye ordfører ta for å bidra til at stasjonsbygningen på Sem bevares og rehabiliteres?

 

Sem, 1. november 2019

 

Ole Sverre Lund

Kommunestyrerepresentant/Tønsberg Høyre