Velkommen til Tønsberg og Re Høyres årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE! 

Det innkalles til årsmøte torsdag 15. november 2018 kl. 18:30 på Villa Møllebakken, St. Olavs gate 6, Tønsberg 
I følge § 7 i Lovene om Årsmøtet må forslag og saker som ønskes behandlet, være styret i hende senest 2 uker før møtet 
AGENDA 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Åpent eller lukket møte?
3. Valg av ordstyrer og referent samt 2 til å underskrive protokollen 4. Valg av tellekorps
5. Årsberetning
6. Rapport fra bystyregruppen 
7. Fremlegge regnskap og budsjett til orientering:
8. Valg • Valg av styre, revisor og valgkomite ble foretatt på konstituerende årsmøte 14. juni 2018 og således er ingen på valg.• Valg av delegater til Vestfold Høyres årsmøte 9. – 10. februar 2019.
9. Innkomne forslag 
10. Avslutning 
Hjertelig velkommen. 

Med vennlig hilsen 
Leif Flemming Bakke
Leder