Aktuelt

Svein Flåtten æresmedlem i Sandefjord Høyre

Det utløste langvarig og stående applaus fra de ca. 70 møtedeltakerne da Svein Flåtten ble utnevnt til æresmedlem på Sandefjord Høyres årsmøte torsdag. «Svein er en bauta i norsk politikk og har alltid vært en fantastisk representant for Sandefjord Høyre», sa foreningens leder, Jon-Henrik Grindlia, til en tydelig beveget Svein Flåtten. ...

Når bleier blir ideologi

Mennesker med urininkontinens og lignende sykdommer skal få et godt tilbud. Endringene i statsbudsjettet handler i hovedsak om hvor mye overskudd som vil gå til produsenter, apotek og bandasjister.  ...

Regionsamarbeid Vestfold – Telemark Høyre

Fylkesstyret (FS) i Vestfold Høyre (VH) må i løpet av oktober ta stilling til om det skal gjennomføres en full sammenslåing med Telemark H i 2019 eller opprettholde foreningene som egne fylkesorganisasjoner. Telemark H vedtok i FS møte 4. juni full sammenslåing med Vestfold H. Samarbeidsutvalget (SAU) har bedt om at det utarbeides et beslutningsgrunnlag som sendes ut til kommuneforeningene i...

Ny leder for Bedriftskanalen Vestfold Høyre

Bedriftskanalen skal være et forum for små og mellomstore bedrifter som ønsker å delta aktivt i utviklingen av Høyres næringspolitikk. Bedriftskanalen skal skape dialog om aktuelle næringspolitiske temaer, videreutvikle Høyres næringspolitikk og skape et levende nettverk rundt partiet og bidra til at målgruppen får en enklere tilgang til Høyres politikere. Arbeidsutvalget utnevnte i mars Jan...

Hlm18 Landsmøtedelegasjonen fra Vestfold Høyre

Vestfold Høyre deltar på Høyres landsmøte 6.-8. april med 15 delegater, delegasjonsekretær, en statssekretær og en gjest. Høyres Landsmøte 2018 handler om å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Landsmøtet skal diskutere og ta stilling til viktige spørsmål innen digitalisering, arbeid og inkludering og grønt skifte. les mer om innholdet på landsmøtet her: https://hoyre...

Resolusjoner vedtatt på Vestfold Høyres fylkesårsmøte 2018

Vestfold Høyre avholdt 3.-4. februar sitt fylkesårsmøte der det ble vedtatt 2 storresolusjoner og 1 resolusjon som oversendes til Høyres landsmøte.  Resolusjon 1: Klima- og miljøløsninger for grønn vekst og nye arbeidsplasser Resolusjon 2: Digitalisering og ny teknologi Resolusjon 3: Intercityutbyggingen gir bedre miljø og raskere reise...

Valgkomiteens innstilling til Vestfold Høyres fylkesårsmøte

Til fylkesårsmøtet 3. og 4. februar skal det velges leder, 2. nestleder, revisor, vararevisor og delegater til Høyres landsmøte. Valgkomiteen innstiller til gjenvalg på leder Alf Johan Svele og 2. nestleder Henning Wold. Den sittende ledertrioen vil da fortsette ett år til....

Organisasjonsstruktur i Vestfold Høyre

I 2017 gjennomførte Sandefjord, Andebu og Stokke den første kommunesammenslåingen i kommunereformen. I 2018 gjennomførte Færder, Larvik og Holmestrand sine kommunesammenslåinger. Dette har ført til at også kommuneforeningene i Vestfold Høyre har gjort endringer i sin organisasjon....

Komitésuksess for Vestfold Høyre!

  Tidligere denne uken ble det klart hvilke komiteer Høyres stortingsrepresentanter skal ta sete i. Vestfold Høyres representanter fikk plass i tre av Stortingets tyngste og viktigste komiteer. ...

Vidunderlige Vestfold

Høyre vant valget fordi vi snakket om et Norge folk kjente seg igjen i. Vi ga troverdige svar på de utfordringene folk opplever i sin hverdag, og snakket om egen politikk i stedet for å rakke ned på andre. ...

Høyt henger de – og blide er de!

«Høyre svever høyt» - «Jan Tore Sanner henger i en tynn tråd» - mulighetene for tabloide ordspill var nærmest ubegrensede da Jan Tore Sanner besøkte klatreparken «Høyt og lavt» i Lardal torsdag. Ministeren lot seg imponere over hva man har fått til på klatreparken i  Lågendalen. ...

Det sprudler i Sandefjord

Det var en sprudlende opplagt næringsminister som kom med første morgenfly fra Bergen til Torp i dag. På Nordre Bergan gård ble Monica Mæland presentert for like sprudlende produkter – og utfordringene små nisjeprodusenter står overfor. ...

Verden styres fra Tønsberg

Fra en uanselig bygård i Tønsberg sentrum har man over årene sendt ut flere tusen lærlinger, over 200 bare i år. De bidrar til å bære Tønsbergs maritime arv videre. ...

Kastet "klærna" for Erna!

Lørdag besøkte Erna Sandefjord for å se på fjordrensingsprosjektet i Sandefjordsfjorden. For å bevise at fjorden nå er badbar, og bare blir bedre, kastet like godt ordfører Bjørn Ole Gleditsch og stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas seg på sjøen. ...

Fire nye år med Erna er best for Vestfold!

De siste årene har Norge gjennomgått en av tidenes største oljeprisfall, hatt store utfordringer i offshoresektoren og verden oppleves stadig mer utrygg. Erna Solberg har styrt landet trygt gjennom hele perioden – og bør få fortsette etter valget. ...

- Vi må sette pasientene i sentrum

Å få hjelp når man trenger det, er avgjørende for både trygghet og livskvalitet. Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men deg som pasient, sier helseminister Bent Høie og stortingskandidat Lene Westgaard-Halle. ...

Arbeidsledigheten faller videre i Vestfold

Arbeidsledigheten faller for sjette måned på rad i Vestfold. Tilbakegangen er på to prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette gleder stortingskandidatene Kårstein Eidem Løvaas og Lene Westgaard-Halle. ...

Politisk dag på Stortinget med Vestfold Høyre

Vestfold Høyre inviterer alle Høyre-medlemmer i Vestfold til en dag på Stortinget, 3. mai 2017. Det er også åpent for å ta med seg venner og andre Høyre-sympatisører dersom du ønsker det. Påmelding er nødvendig: jeg vil delta NB! Begrenset antall, så det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder! ...

Nominasjon i Færder Høyre

1. mars gjennomførte Færder Høyre nominasjon til det ekstraordinære kommunevalget som er 11. september i år. Her finner du valglisten:  ...

Høyre sitter ikke på gjerdet

Lozan Balizany kritiserer regjeringens fraværsregel for å ikke ta hensyn til elevenes skolehverdag og for ikke å ta tak i hvorfor elevene møter opp i timen. Hun sier samtidig at vi skal ha en regel for fravær, bare ikke den som er nå, uten å si noe om hva som vil bli den reelle forskjellen på dagens regelverk og det regelverket Arbeiderpartiet ønsker å innføre. ...

Et levende landbruk i Vestfold

Vestfold er et godt landbruksfylke, med innovative bøndersom produserer varer av svært høy kvalitet, og med en levende næring som søker løsninger. Samtidig møter vi i Vestfold en rekke utfordringer vi må løse for å sikre landbruket vårt i fremtiden. ...

Liv Karto er ny gruppeleder for Vestfold Høyres fylkestingsgruppe

Liv Karto tar fra 1. februar tar over som gruppeleder for Vestfold Høyres fylkestingsgruppe etter Lene Westgaard-Halle. Westgaard-Halle har fungert som gruppeleder etter bortgangen av Jon Olav Knotten. Westgaard-Halle fortsetter som leder av hovedutvalget for klima, energi og næring, og trapper opp jobben som stortingskandidat for Vestfold Høyre i 2017. ...

Det grønne skiftet

Under Vestfold Høyres årsmøte i helgen ble Vestfold Unge Høyres resolusjonsforslag om det grønne skiftet, omgjort til en uttalelse.   ...

Forbrukslån

Under Vestfold Høyres årsmøte i helgen ble Nøtterøy Høyres resolusjonsforslag om forbrukslån vedtatt. Les vedtaket her:  ...

Fylkesårsmøtet 2017

Vestfold Høyres fylkesårsmøte 2017 ble arrangert 7. — 8. januar på Park Hotell i Sandefjord. Her er resultatene av verv og delegasjon til Høyres landsmøte i mars....

Endring i Vestfold Høyres stortingsvalgliste

Etter Vestfold Høyre avholdt nominasjon til stortingsvalget trakk kandidat nr. 8 Finn-Øyvind Langfjell seg fra listen. Fylkesstyret i Vestfold Høyre vedtok i møte 15. desember å supplere listen med Linn Fagerberg, 41 år fra Horten. Linn Fagerberg overtar også som gruppeleder for Horten Høyre fra 1. januar 2017 etter Finn-Øyvind Langfjell. ...

Vestfold Høyres fylkesårsmøte 2017

Lørdag 7. januar og søndag 8. januar avholder Vestfold Høyre fylkesårsmøte på Scandic Park Hotel i Sandefjord med 145 delegater og statsminister Erna Solberg som åpner møtet. ...

Utdanning er budsjettets vinner!

Å legge til rette for en god skole er den viktigste sosialpolitikken et fylke kan ha. Med posisjonens budsjett er derfor fylkets skoleelever de klare budsjettvinnerne, sier Elisabeth Aspaas Runsjø....

Et budsjett med innbyggerne i sentrum

Vårt mål er at Vestfold skal være Norges beste fylke å bo i. Samtidig skal vi være innovative, næringsvennlige og grønne. - Dette budsjettet sikrer en grønn fremtid for barn og unge i Vestfold, sier Høyres gruppeleder Lene Westgaard-Halle. ...

Vestfold Høyres stortingsliste er klar!

Vestfold Høyres nominasjonsmøte har vedtatt stortingsvalglisten for valget i 2017. Stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas topper listen, etterfulgt av Lene Camilla Westgaard-Halle og Erlend Larsen på 3. plassen. ...

Nominasjonskomiteens innstilling Vestfold Høyres stortingsvalgliste 2017

Høyre står godt rustet til å vinne neste års Stortingsvalg i Vestfold. Nominasjonskomiteen har gledet seg over å ha hatt så mange dyktige kandidater å velge mellom. Vi mener at forslaget gir uttrykk for en god balanse mellom kjønn, alder og geografi og at vi dermed står godt rustet til å vinne neste års stortingsvalg i Vestfold....

Urnominasjon i Vestfold Høyre stortingsvalget 2017

Vestfold Høyre inviterer alle sine medlemmer som har betalt medlemskontingenten i 2016 til å delta i nominasjonsprosessen. Vi ønsker å høre din vurdering av hvilke kandidater som bør prioriteres på Vestfold Høyres Stortingsliste i 2017.  Urnominasjonen avholdes i perioden 1. september til 15. september....

Politisk dag på Stortinget!

Vestfold Høyre inviterer alle Høyre-medlemmer i Vestfold til en dag på Stortinget. Det er også åpent for å ta med seg venner og andre Høyre-sympatisører dersom du ønsker det....