Vår visjon

Andebu Høyre ønsker å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig innen de økonomiske rammene vi har til rådighet. Dette betyr at vi fortsatt vil fokusere på kommunens kjerneoppgaver og vi vil styre etter «tæring etter næring prinsippet».

Våre hovedsaker

Barn og ungdom

Barn og ungdom er Andebu kommunes fremtid og viktigste ressurs. Andebu Høyre vil hjelpe dem så godt vi kan ved godt tilrettelagte forhold og trygge omgivelser.

Eldre, omsorg og familie

Andebu Høyre vil sikre god kompetanse og gode tjenester til de som trenger det. Vi ønsker å øke rammene for helse- og sosialbudsjettet for å gi enda bedre oppfølging der det trengs mest.

Miljø og stedsutvikling

En bærekraftig utvikling i tilknytning til byene er avgjørende for at vi skal kunne løse de lokale miljøutfordringene.

Kultur

Andebu er kjent for et rikt og spennende kulturliv. Dette er vi stolte av, og vi nyter godt av all den frivillige innsatsen i bygda vår.

Se vår politikk

Andebu

KontaktVåre folk