Kontakt

Adresse

Træleborgvn. 2
3112 TØNSBERG

Våre folk

Se våre politikere

Om *andebu Høyre

*andebu Høyre ledes av

Andebu Høyre ønsker å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig innen de økonomiske rammene vi har til rådighet. Dette betyr at vi fortsatt vil fokusere på kommunens kjerneoppgaver og vi vil styre etter «tæring etter næring prinsippet», slik at kommunen er rustet til å takle uforutsette situasjoner og gi et forutsigbart tjenestetilbud. Andebu skal sammen med Stokke og Sandefjord bli én kommune fra 1.1.2017. Dette må vi ta hensyn til i perioden frem til sammenslåingen finner sted. De investeringsprosjektene i Andebu som skal prioriteres inn i den nye kommunen er allerede peket ut i forhandlingsutvalgets utredning.