Søk

Åsgårdstrand lever og utvikles

Utvikling av Åsgårdstrand — hva gjøres og hva er gjort?

Som en oppfølging av Tønsberg Blads vinkling om at Åsgårdstrand er en utpost i vår kommune, og at vi (partiene Høyre, Ap og Venstre) ikke fikk med våre innspill i dagens TB (16.09.16), kun at vi ikke kjente oss igjen, er det greit med en presisering.

Jeg forstår til dels frustrasjonen til Åsgårdstrandssamfunnet. Det har over tid vært utfordrende ift trafikkavvikling gjennom Åsgårdstrand (det er et stort opprop om en avlastningsvei), det har vært spørsmål rundt det å ivareta kunstnermiljøet og rådhuskvartalet, samt man har veldig lenge ønsket seg et allaktivitetshus som tar inn i seg en flerbrukshall og en møteplass for ulike aktiviteter - organiserte og uorganiserte. I det siste har vi også dessverre hatt noen enkelthendelser som eksempelvis rundt ballbingen på Åsgården skole. Dette i sum gjør nok at enkeltpersoner synes avstanden til Horten sentrum er litt for stor.

Men, vi må huske på at det er ikke alt som har stått helt stille i Åsgårdstrand. Samtidig er vi avhengig av å følge ulike prosessmønstre før gjennomføring, eller det at vi ikke alltid er herre over utviklingen som ved trafikkavviklingen gjennom Åsgårdstrand. Her er fylkeskommunen en viktig samarbeidspartner og den som sitter på budsjettdekningen. Men for å nevne noe.

Vi har fått på plass en helt ny kommunal plan, Kulturplan 2015-2019, som blant annet tar inn i seg kulturlivet i Åsgårdstrand og kunstnerbyen. Denne følges nå videre opp i arbeidet med områdereguleringsplan for Åsgårdstrand som vil se på næringsutvikling, kulturliv, kunstnerbyen og trafikkavvikling. Dette arbeidet skal det også utarbeides en bystrategi for Åsgårdstrand. Dette arbeidet skal stå ferdig årsskiftet 2017/2018.

Av investeringer har Horten havnevesen hatt store rehabiliteringer i havna, fylkeskommunen har gjort investeringer på fylkesvei 311 gjennom Åsgårdstrand, og Åsgårdstrand har fått en helt ny barneskole. Ettersom ny skole var et resultat av skolebrannen i 2010, bør likevel skolen brukes med forsiktighet når den settes opp imot andre formål og behov i Åsgårdstrand.

Det er nylig bygget en privat barnehage i Åsgårdstrand (Stifinneren barnehage) og det er vedtatt at det skal bygge ytterligere en barnehage i Åsgårdstrand som er estimert ferdigstilt 2018. Denne skal erstatte nåværende Åsgårdstrand barnehage, i tillegg til at man øker kapasiteten.

Åsgårdstrand fikk som første bydel i kommunen kunstgress i 2005. Høsten 2015 ble denne fullrehabilitert og er nå den beste banen i kommunen.

Horten høyre har siden februar i år arbeidet for at Åsgårdstrand nå skal få sitt allaktivitetshus, og vi vil bygge denne sammen med den nye barnehagen, i en og samme bygningskropp, ettersom det ligger store gevinster gjennom å prosjektere og bygge samtidig. Det er nå flertall i kommunestyret for å få en helhetlig sak om (1) barnehage, (2) allaktivitetshus og (3) fritidstilbud i Åsgårdstrand.