Søk
HBH - Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing - fakta og vurdering av disse

Toget går nå, det er nå vi må bestemme oss!
Kommunesammenslåingsprosessene har startet i hele Norge, så også i Vestfold. SAS (Sandefjord, Andebu, Stokke) er allerede et faktum, TNT (Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme) har gjort et forsøk, men ikke lykkes. Det er ikke en utopisk tanke at dette tas opp igjen og blir en realitet. Prosessen er fremdeles ikke lagt helt død. Andre kommuner (Hof, Holmestrand, Re, Svelvik) snakker også sammen allerede. 

Vi vet at det kommer en kommunereform fra storting og regjering, men kommunene har fått frem til 2016 på og "finne sammen" før stortinget pålegger sammenslåing. 

Dette er noe av det vi vet slik situasjonen er nå.

Hvis bare noen av prosessene rundt blir noe av, så ender Horten som en liten kommune i den sammenhengen. Vi blir 1/3 av størrelsen til SAS kommunen som et eksempel. Det må vi ta innover oss. 

Arbeiderpartiet argumenterer som om ingenting kommer til å endre seg. "Vi har det fint som vi har det!". For Horten er det foreløpig tilfelle, men for mange av de andre kommunene i Vestfold er dette ikke tilfelle. De blir større; mye større. Vi får en annen situasjon som vi må forholde oss til. 

Det er mange kommuner i Vestfold som samarbeider på flere plan allerede. 3K, 5K, 12K er noen eksempler. Dette er samarbeid over kommunegrensene som Horten også er helt avhengig av at fungerer. Hva skjer med disse?
Hva skjer med de interkommunale tjenestene? Brannvesen og Vannverket (ViV)? Hvis vi som liten kommune skal være med å styre disse, hvor mye får vi gjennomslag for da?

Jeg har ikke svarene, jeg stiller meg bare svært skeptisk til at AP ikke ønsker å utrede dette. Vestfold endrer seg og vi må være med på denne endringen. Vi må vite hva det betyr for oss. Hvilke konsekvenser får det å stå alene? Det er, etter min mening, uansvarlig av AP og ikke innhente den kompetansen før man tar et så viktig valg om fremtiden. Toget går nå og det er nå vi må bestemme oss.