Søk
HBH - Kommuneøkonomi

Lokale forhold krever lokale tiltak

Vi i Høyre har vært tydelige for hva vi ønsker å gjøre lokalt, og for hvilke tiltak vi ser for oss for å få en bedre kommuneøkonomi!
Vi runder nå de siste timene på valgkampen og mange lesere er nok veldig godt forsynt med politiske leserbrev og valgløfter. Det jeg merker meg er at tonen mellom partiene er bedre nå enn for fire år siden, med noen små unntak. Vi vedtok nå mandag nye etiske retningslinjer for Horten kommune der holdninger har en sentral plass. Så langt ser det derfor veldig bra ut for kommende fireårsperiode.

Det andre jeg merker meg er at svært mange av leserbrevene snakker om sentral politikk og ikke lokal politikk. Lite konkrete i forhold til hva og hvilke tiltak man ønsker inn. Unntaket her er jernbanesaken der partiene langt på vei har tatt et standpunkt. Vi i Høyre har sagt at vi må få alle utredninger på bordet før vi tar den endelige avgjørelsen. Dersom det er mulig og forsvarlig, vil vi som kjent støtte alternativet Bakkenteigen.

Vi i Høyre har vært tydelige for hva vi ønsker å gjøre lokalt, og for hvilke tiltak vi ser for oss for å få det til. Kommuneøkonomien er og har vært et av de viktigste kjerneområdene for Høyre. Det høres sikkert kjedelig ut for mange av dere lesere, men en uforsvarlig kommuneøkonomi vil raskt slå ut på tjenestetilbudet. I form av dårligere vedlikehold av kommunale bygg, mindre asfalt til våre veier og sykkelstier, lavere bemanning på sykehjem, skole og barnehage, kutt i driftsmidler til barnehageleker og skolebøker, for å nevne noe. Dette er ikke ukjent. Vi har alle hørt det før. Nå er vi der at administrasjonen er blant de mest effektive av landets kommuner. Hva betyr det? Løper fortest, bruker minst, eller dyktige til å ta i bruk nye systemer og verktøy? Det er nok en kombinasjon. Uansett, Horten kommune er nå i ferd med å bli så trimmet at enhver ny innstramming kommer til å gå direkte inn på tjenestetilbudet. Til nå er kommunen reddet av en stadig lavere rente. Selv med kraftig vekst i investeringene, har lavere rente bidratt positivt til kostnadsveksten.

Hva kan vi gjøre med dette? Vi kan ikke lokalt gå å henge med hodet og klage på en sentral finansieringsmodell som skjevfordeler rammene til Vestfoldkommunene. Vi må løse det selv. Blir det en fremtidig justering av denne modellen som vil gagne Horten, vil dette komme som en bonus. Her lokalt må vi fortsette det vi har startet på. By- og sentrumsutvikling der havna, indre havneby Lystlunden og KJV har sin helt unike plass. Vi må ta vare på Åsgårdstrands kulturliv og sikre kunstnerbyen. Vi må sikre at Skoppum og Nykirke ikke blir våre utkanter. En sykkelsti til Nykirke vil blant annet binde kommunen vår bedre sammen. Skal vi klare å dette og samtidig løfte tjenestene våre, må vi øke skatteinntektene. Dette gjør vi gjennom å bedre bostedsattraktiviteten gjennom en god barnehage, Hortenskolen som «Vestfolds beste», fritidsmuligheter for alle, øker gjennomføringsprosenten på Horten videregående skole, tilrettelegge for arbeids- og lærlingeplasser, en legevakt i Horten kommune, med flere. 

Med 200 saker i kommunestyret årlig, kunne jeg fort brukt noen spalteplasser til for hva Høyre gjør og ønsker å gjøre for Horten kommune de nærmeste fire årene.