Søk
HBH - Nei til eiendomsskatt - web

Nei til eiendomsskatt, ja til utvikling

Det finnes flere veier frem til en løsning for å øke inntekten enn bare eiendomsskatt.
Det er mye snakk om eiendomsskatt, både lokalt og regionalt – vi i Horten og Borre Høyre er tydelig på at det kommer ikke på tale så fremt vi får bestemme. Jeg registrerer at flere partier prøver å selge inn dette som et fornuftig valg og gjemmer seg bak en retorikk som i stor grad baserer seg på skremselspropaganda. Ja, Horten har en utfordring med økonomien fremover – men det finnes flere veier frem til en løsning; veier som ikke belaster våre innbyggere med en usosial skatt – en skatt som fort kan slå helt galt ut.

I stedet så ønsker vi og fokusere på å legge til rette for mer næring, flere bedrifter og dertil arbeidsplasser for oss som bor her. Det er et stort behov for å kunne gi muligheten til at bedrifter får utvikle seg – samtidig må vi se dette sammen med at det må legges til rette for attraktive eiendommer slik at vi óg kan ta sikte på å øke skatteinngangen. Vi trenger ikke eiendomsskatt når vi har så gode og flotte muligheter til å kunne utvikle kommunen slik at man enklere kan legge til rette for en god vekst. For å klare det – må vi våge å tenke fremover, være fremtidsorienterte og ikke minst tørre å frigi områder til slik utvikling.

I Gjengangeren den 21. august 2015 ser vi en slik gledelig utvikling. Et større firma har valgt å flytte virksomheten til Skoppum og ser de positive effektene man har av nærhet til E18, kort reisetid både nordover og sydover – og ikke minst nærheten til en fjordkryssing. Man kan bare våge å drømme om hva slags muligheter man kunne åpnet for hadde man fått på plass en fergefri fjordforbindelse. Da hadde man virkelig lagt til rette for en god og fremtidsorientert kommuneutvikling.

Nei til eiendomsskatt er ikke bare et nei – men et ja til å finne gode og fornuftige løsninger som ikke går på bekostning av innbyggerne – men heller legger til rette for flere arbeidsplasser, større skatteinngang og flere innbyggere.

Vi vil at kommunen skal kunne fortsette å utvikle seg i positiv retning og vi vil gjerne ha med deg på laget!