Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

God og trygg oppvekst

Høyre vil at Horten skal kjennetegnes som en kommune med gode og trygge oppvekstvillkår for barn og unge. Et godt utbygget barnehagetilbud til alle som søker plass, er en viktig forutsetning for at foreldre skal kunne velge omsorgstilbud for sine barn.

God og trygg omsorg for syke, funksjonshemmede, eldre og pleietrengende

For innbyggere som ikke kan klare seg selv, må vi finne de beste løsningene i samarbeid med den enkelte og de pårørende innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Vi ønsker å bygge flere moderne og trygge omsorgsboliger.

I Horten gir vi deg en ny sjanse

Høyre har mål om at så mange som mulig blir satt i stand til å klare seg selv. Vi vil jobbe for at flest mulig kan delta aktivt i ordinært arbeid fremfor å stå i passive stønadsordninger.

Det frivillige fellesskapet i Horten kommune

Høyre ønsker et samfunn bygget nedenfra gjennom et samspill mellom mennesker med ulike ideer, evner, behov og talenter.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram