Kontakt

Adresse

Træleborgvn. 2
3112 TØNSBERG

Om Lardal Høyre

Lardal Høyre ledes av Lars Johan Røsholt

Lardal Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet.