Vår visjon

Larvik Høyre vil sikre åpne politiske prosesser med forutsigbarhet for innbyggere, utbyggere og bedrifter. Med bakgrunn i Høyres verdier vil Larvik Høyre søke å samarbeide i en bred borgerlig allianse. Det vil gi mest mulig gjennomføring av Høyres politikk.

Våre hovedsaker

Verdiskaping

Høyre vil arbeide for at Larvik skal oppleves som attraktiv for både etablerte næringer, tilflyttende virksomheter, samt innovatører og gründere.

By- og stedsutvikling

Larvik Høyre vil prioritere en framtidsrettet by- og stedsutvikling. Larvik kommune har attraktive og levende distrikter og tettsteder, som alle har utviklet sin egenart. Denne mener vi det er viktig å ivareta og videreutvikle.

Bolig- og arealpolitikk

Høyre er imot boplikt i Larvik kommune. Boplikten har vist seg ikke å virke etter hensikten, og er en kraftig inngripen i den private eiendomsretten. Krav om boplikt kan dempe investeringslysten og derved svekke utviklingsmuligheten i kommunen.

Oppvekst og idrett

Larvik Høyre vil øke kommunale midler til investeringer i breddeanlegg, samt drift og vedlikehold av disse.

Se vår politikk

Larvik kommune

Vestfold

Kontakt

Rita Kilvær
Leder
Telefon: 95721493

Aktuelt

En inkluderende kunnskapsskole

De orda er overskriften i Høyres program for skole politikken 1. til 10 klasse. Det er sikkert ingen som er uenig i den overskriften...

Kalender

04 apr
SENIOR

Rapport fra kommunestyregruppa v/Bjarne Steen

Sted: Høyres Hus, Prinsegata 8, Larvik
Dato: 04. apr 2018
Tid: 12:00
18 apr
SENIOR

Abax/Fritzøe eiendom

Sted: Høyres Hus,Prinsegata 8, Larvik
Dato: 18. apr 2018
Tid: 12:00
Se hele kalenderen

Våre folk