Vår visjon

Nøtterøy Høyre skal være den politiske drivkraften i kommunen.

Våre hovedsaker

Miljø og bærekraft

Nøtterøy Høyre vil bevare kommunen som det gode bosted gjennom en fornuftig balanse mellom forsiktig utbygging og bevaring av kommunens miljøkvaliteter.

Utbygging

Nøtterøy Høyre vil sikre kommunen god økonomi og et godt tjenestetilbud i fremtiden gjennom en balansert befolkningsvekst. Dette vil gi jevnere aldersfordeling og økte skatteinntekter.

Omsorg

Nøtterøy Høyre skal sikre god omsorg, uavhengig av alder, diagnose eller livssituasjon. Vi vil sørge for tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i omsorgstjenesten og styrke det forebyggende helsearbeidet for alle aldersgrupper i samarbeid med deres pårørende

Helhetlig transportløsning

Nøtterøy Høyre skal fortsatt være garantisten for arbeidet med ny fastlandsforbindelse. Denne inngår i en helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen, der det også tilrettelegges for økt kollektivtrafikk og syklende og gående.

Se vår politikk
Roar Jonstang, Ordfører, Nøtterøy
Roar Jonstang
Ordfører, Nøtterøy

Nøtterøy kommune

Vestfold

Kontakt

Tom Mello
Leder
Telefon: 91198790

Cathrine Gulbransen
Fylkessekretær
Telefon: 45502316

Aktuelt

Våre folk