Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Miljø og bærekraft

Nøtterøy Høyre vil bevare kommunen som det gode bosted gjennom en fornuftig balanse mellom forsiktig utbygging og bevaring av kommunens miljøkvaliteter.

Utbygging

Nøtterøy Høyre vil sikre kommunen god økonomi og et godt tjenestetilbud i fremtiden gjennom en balansert befolkningsvekst. Dette vil gi jevnere aldersfordeling og økte skatteinntekter.

Omsorg

Nøtterøy Høyre skal sikre god omsorg, uavhengig av alder, diagnose eller livssituasjon. Vi vil sørge for tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i omsorgstjenesten og styrke det forebyggende helsearbeidet for alle aldersgrupper i samarbeid med deres pårørende

Helhetlig transportløsning

Nøtterøy Høyre skal fortsatt være garantisten for arbeidet med ny fastlandsforbindelse. Denne inngår i en helhetlig transportløsning for Tønsbergregionen, der det også tilrettelegges for økt kollektivtrafikk og syklende og gående.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her