Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Barn og ungdom

Re kommune skal være en foregangskommune når det gjelder barn og unges oppvekstsvilkår. Det oppnår vi ved å satse på kvalitet i barnehager og skoler, samt sørge for et allsidig fritidstilbud for barn og unge.

Helse og omsorg

Alle mennesker skal oppleve et trygt, godt og verdig meningsfylt liv med muligheter til å forme sin egen hverdag.

Boligpolitikk, bomiljø og kultur

Det skal være godt å bo i Re. Vi ønsker oss et pulserende kulturliv i trygge omgivelser.

Økonomi

Re Høyre ønsker en bære- og livskraftig kommune som skaper et godt lokalsamfunn og tjenestetilbud med kvalitet.

Se vår politikk

Re kommune

Vestfold

Kontakt

Tove Øygarden
Leder
Telefon: 98008878

Cathrine Gulbransen
Fylkessekretær
Telefon: 45502316

Våre folk