Politikk

Re Høyre vil bygge sitt program på Høyres grunnverdier. Samfunnet er i stadig forandring og utvikling. Derfor må politikkens mål være å ta vare på mennesker, ikke systemer. Re Høyre jobber for din fremtid, hvor trygge arbeidsplasser og livskvalitet skaper bolyst for alle aldersgrupper.

Våre hovedsaker

Barn og ungdom

Re kommune skal være en foregangskommune når det gjelder barn og unges oppvekstsvilkår. Det oppnår vi ved å satse på kvalitet i barnehager og skoler, samt sørge for et allsidig fritidstilbud for barn og unge.

Helse og omsorg

Alle mennesker skal oppleve et trygt, godt og verdig meningsfylt liv med muligheter til å forme sin egen hverdag.

Boligpolitikk, bomiljø og kultur

Det skal være godt å bo i Re. Vi ønsker oss et pulserende kulturliv i trygge omgivelser.

Økonomi

Re Høyre ønsker en bære- og livskraftig kommune som skaper et godt lokalsamfunn og tjenestetilbud med kvalitet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her