Vår visjon

Med Høyre som førende parti har vi sørget for at Sandefjord har sunn økonomi og handlerom for å møte fremtiden. Tæring etter næring er god Høyrepolitikk.

Våre hovedsaker

Miljø

I Sandefjord må vi sørge for at politiske vedtak og holdninger gjør at miljøhensyn alltid ivaretas som de bør.

Helse og omsorg

Sandefjord skal fortsatt være en foregangskommune innen helse og omsorg.

Oppvekst og kunnskap

Sandefjords skoler og barnehager skal være så gode at de skaper muligheter for alle.

Kultur og fritid

Sandefjord Høyre vil videreutvikle bibliotek og litteraturhus som en viktig møteplass.

Se vår politikk

Sandefjord

KontaktVåre folk