Vår visjon

Med Høyre som førende parti har vi sørget for at Sandefjord har sunn økonomi og handlerom for å møte fremtiden. Tæring etter næring er god Høyrepolitikk.

Våre hovedsaker

Miljø

I Sandefjord må vi sørge for at politiske vedtak og holdninger gjør at miljøhensyn alltid ivaretas som de bør.

Helse og omsorg

Sandefjord skal fortsatt være en foregangskommune innen helse og omsorg.

Oppvekst og kunnskap

Sandefjords skoler og barnehager skal være så gode at de skaper muligheter for alle.

Kultur og fritid

Sandefjord Høyre vil videreutvikle bibliotek og litteraturhus som en viktig møteplass.

Se vår politikk
Bjørn Ole Gleditsch, Ordfører, Sandefjord
Bjørn Ole Gleditsch
Ordfører, Sandefjord

Sandefjord

Vestfold

Kontakt

Jon-Henrik Grindlia
Leder
Telefon: 41262943

Cathrine Gulbransen
Fylkessekretær
Telefon: 45502316

Aktuelt

Sandefjord Medisinske Senter (SMS)

Sandefjord Medisinske Senter (SMS) er det eneste i sitt slag i Vestfold og et av de første medisinske sentre i landet. Senteret har et...

Våre folk

Stein Gaare

  • Kasserer
  • Kampanjeleder
  • Medlemsansvarlig

Bente Mohn

  • Kvinneforumansvarlig

Magnus Karlsen Pedersen

  • Unge Høyre-kontakt

Johnny Olsrud

  • Senior Høyre-kontakt

Erik Engen

  • Varamedlem