Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Miljø

I Sandefjord må vi sørge for at politiske vedtak og holdninger gjør at miljøhensyn alltid ivaretas som de bør.

Helse og omsorg

Sandefjord skal fortsatt være en foregangskommune innen helse og omsorg.

Oppvekst og kunnskap

Sandefjords skoler og barnehager skal være så gode at de skaper muligheter for alle.

Kultur og fritid

Sandefjord Høyre vil videreutvikle bibliotek og litteraturhus som en viktig møteplass.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her