Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Lokalmiljøer

Vi vil legge til rette for boligområder i ulike deler av kommunen, med forskjellige typer boliger, for å møte ulike menneskers behov og ønsker.

Helse og omsorg

Vi vil styrke eldres innflytelse over egen hverdag, ved å tilby større valgfrihet og gi flere valgmuligheter.

Skole og oppvekst

Vi vil beholde nåværende skolestruktur i Stokke kommune.

Barnehager

Vi vil beholde et godt samarbeid mellom skole og barnehage.

Se vår politikk

Våre folk