Politikk

Svelvik Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Våre hovedsaker

Positivt omdømme og økt vekst

Føre en forsvarlig økonomisk politikk, dekke inn tidligere års underskudd i tråd med vedtatt plan og få Svelvik ut av ROBEK.

Kunnskap i skolen

Svelvik Høyre vil at Svelvikskolen og barnehagene skal ha fokus på det positive i møte med barnet.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Svelvik Høyre vil øke brukeres og pårørendes innflytelse over tjenestetilbudet, og la mennesker så langt som mulig fatte beslutninger som angår eget liv.

Bedre vei og styrket kollektivtrafikk

Vi vil arbeide for etablering av ny Svelvikvei (FV319) på strekningen mellom Tørkop og E18 ved Eik, og om nødvendig støtte brukerfinansiering for å realisere veiprosjektet raskest mulig.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her