Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Kvalitet i omsorgen

Sykehjemsplasser, tilrettelagte boliger, dagsenter og hjemmetjenester skal ha tilstrekkelig kapasitet til å møte utviklingen

Kunnskap og trivsel i skolen

Vi vil ha bedre resultat på nasjonale prøver og vil jobbe for at Tjømes elever rustes bedre for videregående skole.

Barn og unge

Vi vil iverksette beslutningen om én ny og moderne Lindhøy-barnehage til erstatning for barnehagene på Pytteberget, i Lindhøyhagen og i Kirkerønningen.

Bedre og tryggere vei for alle

Vi vil jobbe aktivt for myke trafikanter: sikre fotgjengeroverganger, gode busslommer, gang og sykkelvei.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her