Vår visjon

Det er meget viktig for Tønsberg Høyre å skape et godt grunnlag for en solid kommuneøkonomi som gir trygghet for gode tjenester, og et investeringsnivå som dekker behovene til en økende befolkning. Vi ønsker at Tønsberg fortsatt skal være en JA-kommune, men Tønsberg Høyre sier fortsatt nei til eiendomsskatt.

Våre hovedsaker

Kunnskap i skolen

Barnas læring er det viktigste i Høyres skolepolitikk. Høyre vil ha en kunnskapsskole som gir muligheter for alle.

Kvalitet i omsorgen

Vår målsetning er at alle i Tønsberg kommune skal få gode og verdige omsorgstjenester med høy kvalitet, og at alle skal behandles med respekt og verdighet. Vi ønsker også å redusere ufrivillig deltid hos de ansatte.

Idrett

I Tønsberg kommune er det lag som representerer mange idrettsgrener, og det er et stort frivillig engasjement. Kommunen har flere arenaer som har vist seg godt egnet for større arrangement og mesterskap. Vårt mål er at innbyggerne skal få gode opplevelser og bedre helse, trivsel og livskvalitet gjennom godt tilrettelagte idretts- og friluftstilbud.

Skape trygge arbeidsplasser

Høyre vil føre en aktiv og forutsigbar næringspolitikk for å sikre verdiskaping som grunnlag for velferden. Kommunen skal oppleves som en «fremoverlent» medspiller med en positiv vilje til å spille på lag med næringslivet.

Se vår politikk

Tønsberg

Vestfold

Kontakt

Leif Flemming Bakke
Leder
Telefon: 90722200

Cathrine Gulbransen
Fylkessekretær
Telefon: 45502316

Aktuelt

Våre folk

Marit Haukom

  • 1. nestleder

Johanne Archer

  • Unge Høyre-leder
  • Mangfoldsansvarlig
  • Kvinneforumansvarlig
  • Unge Høyre-kontakt

Ivar Haagaas

  • Senior Høyre-leder
  • Senior Høyre-kontakt

Renate Rehn

  • Varamedlem

Lise Lorentzen Mandal

  • Ordførerkandidat
  • Kumulert