Aktuelt

Høyre vil sitte ved bordet når ny fastlandsforbindelse fremforhandles

Tønsberg er klar for videre forhandlinger om ny fastlandsforbindelse. Men forhandlingsutvalget vil stille klare betingelser og tale med en stemme. Dette besluttet et stort flertall i bystyret onsdag etter en følelsesladet debatt. Skal Tønsberg endre standpunkt for løsning av fastlandsforbindelsen til Nøtterøy og Tjøme, må en eventuell broforbindelse avlaste Tønsberg sentrum like godt som...

Håndheving av gratisprinsippet i skoler og barnehager skal utredes

Hvordan skal gratisprinsippet i barnehager og skoler håndheves i Tønsberg kommune? Dette skal nå utredes av administrasjonen, etter et forslag fra Høyres utvalgsleder Ole Sverre Lund. Når forslaget til en kommunal veileder med retningslinjer, foreligger, skal det ut på høring før det kommer tilbake til UOO, Utvalg for oppvekst og opplæring. ...

Barn- og unge i fokus sammen med trafikksikkerhet da Lise besøkte Eik

Eik er et vel utbygget området og har det meste! Men det finnes områder som kan forsterkes, nye tilbud som kan realiseres. Ikke minst for barn og unge, både i og utenfor idretten. Og trafikksikkerheten bør styrkes! Dette ble konklusjonen da ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandals nylig dro på oppdagelsesferd til sin hjemmekrets. ...

" Et betydelig løft for Semsbyen"

-Et betydelig løft for Semsbyen. Dette fastslo Høyres Ole Sverre Lund i bystyret i kveld i forbindelse med første gangs behandling av Veiledende plan for offentlige rom. Lund som selv bor på Sem, understreket følgende: Når alle de positive tiltakene som er skissert i planen er gjennomført, vil Semsbyen kunne framstå som et godt sted å bo, et sted som er verd å besøke og et godt sted å drive...

Ordførerkandidat Lise L. Mandals oppdagelsesferd i nye Tønsberg er kommet til hjemmekretsen Eik

Hva er man opptatt av på Eik?  Dette ville Høyres ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal finne ut. Så, sist søndag, dro hun på opplevelsestur i hjemmekretsen sin, sammen med fire andre listekandidater fra Eik, ektemannen Robert og andre medlemmer av Høyre.  De fire er: Kandidat nr. 5: Johanne Archer, nr. 19: Anita Archer, nr. 32: Tor Vinje-Christensen og nr. 39: Carina Rambo. ...

Hennings personlige rapport fra helgens sentralstyremøte i Høyre

Den aktuelle politiske situasjonen var et sentralt punkt på dagsordenen under Høyres sentralstyremøte i helgen. Dette skriver Henning Wold fra Tønsberg i sin personlige rapport fra møtet. Han peker spesielt på regjeringspartienes pågående budsjettforhandlinger med KrF og de mulige forestående regjeringsforhandlinger, også de med KrF.  ...

Team Høyre på plass: 55 kandidater klare for valgkamp i Tønsberg og Re

  Ordførerkandidat Lise L. Mandal er ikke lenger alene om å være nominert på Tønsberg/Re Høyres kommunevalgliste. Igår kveld fikk hun følge av ytterligere 54 kandidater. Ialt 79 Høyre-medlemmer deltok på nominasjonsmøtet i Villa Møllebakken, Tønsberg.  Totalt kom det seks benkeforslag til votering . Men ingen trakk seg fra listen og nominasjonskomiteens forslag ble fulgt frem til plass ni.  De...

Ole Sverre Lund (H): Høyre vil vurdere alle gamle og nye tiltak under ett ved behandling av budsjett 2019

-Det skal ikke være noen tvil om at Høyre ønsker et utvidet mattilbud i kommunale barnehager i Tønsberg når forholdene ligger til rette for det. Dette understreket Ole Sverre Lund i kveldens bystyremøte i forbindelse med behandlingen av saken om utredning av kostnader og konsekvenser for innføring av mat i barnehage. Men samtidig understreket han at bystyret ikke behandler budsjettet i kveld....

Rekordstort fremmøte da Lise og Kårstein møtte Høyre-kafeen idag

«Nå får vi håpe på ikke-sosialistisk samling i Tønsberg også ! Dere er jo allerede i valgkampmodus. Slik oppsummerte stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas dagens Blåtime i regi av Tønsberg/Re Høyre. Ialt 35 engasjerte Høyre-venner var møtt frem for å diskuterte den aktuelle politiske situasjonen med blant andre ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal og Kårstein. ...

Nominasjonskomiteens begrunnelse for listeforslaget på ialt 55 navn

-Nominasjonskomiteen for Tønsberg/Re Høyre legger med dette frem forslaget til kommunevalgliste for nye Tønsberg. Listeforslaget har 55 kandidater.  Alle valgt ut fra følgende hovedkriterier: kjønn, alder, valgkrets, erfaring og bakgrunn. Gjennomsnittsalderen på kandidatene er 48 år. Kvinneandelen er 42%. Og listeforslaget er bygget med annenhver kvinne og mann som hovedprinsipp, skriver...

Her er Høyres listeforslag

Her er forslaget som nominasjonskomiteen i Tønsberg/Re Høyre har lagt frem i dag. Nominasjonsmøtet holdes i Tønsberg 15. november....

Eldreomsorg på dagsordenen blant medlemmene i Tønsberg/Re Høyre

- Lær av andre kommuner. Legg de gode løsningene man har funnet andre steder til grunn når dere skal utforme politikken. Tiltak som hever kvaliteten. Slik lød oppfordringen fra stortingsrepresentant og medlem av Helsekomiteen, Erlend Larsen da han torsdag møtte engasjerte medlemmer av Tønsberg/Re Høyre til debatt om fremtidens eldreomsorg. Bakgrunnen er det pågående programarbeidet i partiet.   ...

"Høyre heier på Skjærgårdsmat"

 Høyre støttet i bystyret i kveld en kommunal underskuddsgaranti til prosjektet Skjærgårdsmat.  Ellen Lian viste i sitt innlegg  til betydningen av lokal næringsutvikling. -Prosjektet vil, som det står i saken, være møteplass for alle aktører i denne næringen som igjen kan inspirere til samarbeid og ikke minst verdiskapning, understreket Lian. ...

Flere barn og ungdommer kan få gleden av å drive idrett på alle nivå.

 Regjeringen fortsetter å stimulere til fysisk aktivitet. I tillegg styrkes de lokale idrettsmiljøene, og ikke minst betyr økningen i tilskuddsposten mot barnefattigdom at flere barn og ungdommer kan få gleden av å drive idrett på alle nivå. Dette er gledelig og skaper muligheter. Slik oppsummerer bystyremedlem Frank Pedersen forslaget til statsbudsjett. Han leder Høyres programarbeid innen...

Tønsberg/Re Høyres kampanjegruppe gleder seg til valgkampen i 2019

Tønsberg/Re Høyre er i full gang med planleggingen av valgkampen 2019.  I går møttes kampanjegruppa for idemyldring. En optimistisk leder, Kirsti N. Søyland, gleder seg til det spennende valgåret som venter. - Vi går inn i valgkampen med en optimistisk og energisk gjeng, og gleder oss til nye muligheter i 2019, forteller Kirsti. Hun ser frem til at partiet kan presentere ordførerkandidat Lise L....

Rusfrie møteplasser for ungdom i sentrum et satsningsområde for Høyre

Rusfrie møteplasser for ungdom er et viktig tiltak for å sikre gode oppvekstvilkår i Tønsberg kommune. Dette mener Høyres ordførerkandidat Lise L. Mandal som sammen med sin bystyrekollega Ole Sverre Lund i går besøkte Fellesverket Huset på Hjørnet. Et tiltak i regi av Tønsberg Røde Kors som siden 2016 har drevet møteplass og aktivitetshus for ungdom midt i Tønsberg sentrum. ...

Tønsberg slipper jernbanebru som sperrer havnen- Nøtterøytraseen

Regjeringen sier nei til jernbanetrase over Nøtterøy. Dette er klart etter at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og samferdselsminister Jon Georg Dale har gjort en helhetlig vurdering av saken. – Vi har kommet fram til at Nøtterøy-alternativet har såpass store negative konsekvenser at vi ikke ser det som et realistisk alternativ. Da er det heller ikke noe poeng å bruke tid og penger på...

Johanne (19) brenner for skole og et likestilt samfunn. Nå er hun valgt inn i styret til Tønsberg/Re Høyre

Møt Johanne Archer (19) fra Eik. Nyvalgt kvinnepolitisk ansvarlig og med ansvar for mangfold i Tønsberg/Re Høyre.  For Johanne er det viktig at flere kvinner og personer med utenlandsk opprinnelse engasjerer seg i samfunnsdebatten. Nå håper hun å bidra til at flere vil engasjere seg i lokalpolitikken. Blant annet ved å introdusere dem overfor de mer uhøytidelige møtestedene innen Høyre. ...

Tønsberg/Re Høyre klar for valgkamp

  Tønsberg/Re Høyres valgkamporganisasjon er på plass. Ordførerkandidat Lise L. Mandal skal lede programkomiteen, Kirsti N. Søyland partiets valgkamp, og Marit Haukom er ansvarlig for valgkampen på sosiale medier som partiets nettredaktør. Leder av Re/Tønsberg Høyre er Leif Flemming Bakke. 1. nestleder Marit Haukom. 2. nestleder Anna N. Martin. ...

"Tønsberg – En kulturby hele året! " Politisk Utvalg arbeider med forslag

Hvordan kan det skapes enda mer aktivitet i Tønsberg om vinteren? Opprettes flere møteplasser for barn og unge samt sørge for at kulturaktiviteter kan bidra til økt integrering? Disse spørsmålene arbeides det med i Tønsberg/Re Høyres politiske utvalg. Å skaffe mer kunnskap og få nye innspill er viktig for gruppen som arbeider med prosjektet de kaller "Tønsberg – En kulturby hele året! " ...

Ordførerkandidat Lise ønsker å rehabilitere Sem stasjon

-Sem stasjon bør rehabiliteres som et viktig tiltak for å bevare identiteten til Sem. Dette mener Høyres ordførerkandidat Lise L. Mandal etter lørdagens besøk i hjemmekretsen til partikollega Ole Sverre Lund.  Som nyvalgt leder av programkomiteen til Tønsberg/Re Høyre er Lise opptatt av nær kontakt med lokalmiljøene.   -Jeg ønsker å møte innbyggere, foreninger og lag over hele kommunen, både i Re...

"Maier Arena skal bringe stolte idrettsøyeblikk videre"

-Dette er en flott måte å hedre Fred Anton Maier på! 50 år etter at han tok OL gull på 5 000 meter på stadionen som bærer hans navn. Med dette vedtaket bidrar vi til at stolte idrettsøyeblikk fortsatt kan skapes, og legger til rette for at vår stolte idretts og skøytehistorie kan bringes videre.  Dette sa Høyres Frank Pedersen under bystyrets behandling av investeringssaken for Maier Arena...

Ole Sverre Lund roste ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Tønsberg kommune ble berømmet av Ole Sverre Lund i bystyret i kveld. Høyres leder for Utvalg for oppvekst og opplæring fremhevet spesielt arbeidet med årlige elevrådskonferanser. Her er hans innlegg i sin helhet i forbindelse med behandlingen av Ungdomsrådets årsmelding for 2017. ...

Høyre positive til veileder om fortetting i Tønsberg

  -For Høyre er det viktig å styre fortettingen i kommunen på en måte som gir gode bokvaliteter, som skaper større trygghet og forutsigbarhet for innbyggerne, utbyggere, saksbehandlere og politikere. Dette sa Ida Sakshaug (H) i bystyret i kveld i forbindelse med annen gangs behandling av kommuneplanens arealdel. ...

Ordførerkandidat Lise imponert over frivilligheten hos Stella Tønsberg

  Høyre er i full gang med å utarbeide en ny integreringspolitikk. Da er det viktig å snakke med dem som møter utfordringene i det daglige. Stella Tønsberg - Røde Kors kvinnesenter har gjort seg bemerket langt utenfor kommunens grenser med sin store frivillige innsats. Derfor møtte vår ordførerkandidat Lise L. Mandal senteret idag, sammen med stortingsrepresentantene Kårstein Eidem Løvås  og...

Stor kulturkveld for Lise og Petter

Ordfører Petter Berg (H) og Høyres ordførerkandidat Lise L. Mandal deltok i kveld på en stor kulturbegivenhet i Tønsberg. Sjøsettingen av Saga Farmann. Takket være en fantastisk innsats av Stiftelsen Oseberg kulturarv har Tønsberg nå to flotte, flytende vikingskip! I tillegg til originalen, Klåstadskipet som kan sees på Slottsfjellsmuseet. Begge gledet de stort over denne viktige hendelsen for byen...

-Overdosedødsfall kan forebygges, sa Høyres Henning Wold på torget idag

-Overdosedødsfall kan forebygges! Dette understreket Høyres Henning Wold, leder av Utvalg for helse og omsorg, i sin appell under markeringen av verdens overdosedag på torget i Tønsberg i ettermiddag. Wold talte videre om betydningen av å  redusere stigma og det skambelagte som er knyttet til det vanskelige temaet.  Her kan du lese hans tale i sin helhet: ...

Høyres nyvalgte leder Leif Flemming Bakke klar for valgkampen 2019

-Vi har kun ett mål nå –å vinne valget i 2019 med Lise L. Mandal som ordførerkandidat. Et samlet parti står bak henne, så forutsetningene er de aller beste. Den nyvalgte lederen for Tønsberg/Re Høyre, Leif Flemming Bakke, er klar til sammen med det nye styret å lede valgkampen 2019.  Oppdraget ble gitt av partiets medlemmer i Bakke Mølle, Re, nylig. På et godt besøkt stiftelsesmøte for den...

Ordførerkandidat Lise L. Mandal klar for valgkamp og hard jobbing

-Valgkampen er i gang. Den brede tilliten jeg fikk på nominasjonsmøtet, forplikter. Men samtidig gir den meg engasjement og krefter, sier en lettet og glad ordførerkandidat, Lise L. Mandal. På Tønsberg torg, dagen etter kvelden. Lise er ydmyk overfor oppgaven hun står overfor som Høyres toppkandidat. Og hun er opptatt av at Høyre i Re ikke skal avvikles, men utvikles i nye Tønsberg. Samtidig gleder...

Medlemmene valgte Lise L. Mandal (47) som Tønsberg/Re Høyres ordførerkandidat ved akklamasjon

Lise Lorentzen Mandal (47) ble i kveld valgt til Høyres ordførerkandidat ved akklamasjon. Den historiske hendelsen fant sted på Bakke Mølle i Re. Lise er bosatt på Eik og er i dag medlem av Tønsberg bystyre. Høyre nominerer resten av listen på et møte i Tønsberg i november. Ialt hadde partiets medlemmer foreslått fem kandidater til førsteplassen av liste. De har alle vært inne i prosessen. ...

Ordfører Petter Berg støtter Lise L. Mandal som Høyres ordførerkandidat

Re/Tønsberg Høyre nominerer torsdag kveld sin ordførerkandidat. Men først etter å ha slått sammen de to lokalforeningene til en. Møtet finner sted på Bakke Mølle i Re og begynner klokka 18.30. Nominasjonskomiteen har enstemmig foreslått Lise Lorentzen Mandal som partiets ordførerkandidat. Sittende ordfører fra Høyre i Tønsberg, Petter Berg, stiller seg bak nominasjonskomiteens kandidat. Dette...

"Blåtimen" på Bydelshuset

Fastlandsforbindelsen var klart det viktigste temaet da Tønsberg Høyre møttes til den siste "Blåtimen" før sommerferien igår. Fylkestingets vedtok jo å gå på tvers av Tønsberg og Færder kommuner i vedtaket om ny fastlandsforbindelse, da de gikk for bro. Samtalegruppa er åpen for alle Høyre-medlemmer og venner. Holdes den første lørdagen i månden. Åpner klokka 11. Og du finner oss på Bydelshuset i...

Lene kurste nye tillitsvalgte om hvordan vinne frem i partiet

Hvordan kommuniserer vi våre politiske ideer? Dette var tema da stortingsrepresentant Lene Westgaard Halle møtte medlemmer av Politisk Utvalg i Tønsberg Høyre torsdag. Lene øste av sin kunnskap og erfaring overfor partiets nye tillitsvalgte. Og inspirerte dem til å delta i den kommende kommunevalgkampen.💙💙 ...

Ikke vannscooterforbud

Ellen Lian fra Høyre er fornøyd. Det blir ingen lokal ordensforskrift om vannscooterbruk. Her er hennes innlegg i bystyret denne uka: ...

Ole Sverre Lund (H)i bystyret i kveld: "Løft for Semsbyen"

-Laskenhavna skal oppgraderes og bli en nærmiljøpark. Stien gjennom parken vil bli del av rekreasjons- og turstiene i randsonen av Sem sentrum. Vi folkevalgte har sagt at tiden er inne for å satse på Tønsberg Vest. Semsbyen er en viktig del av dette området. Dette uttalte Ole Sverre Lund i bystyret i kveld. Som representant for Høyre og beboer i Semsbyen var han glad for å kunne si at...

Gruppeleder Rune Sørdalen (H) om ny fastlandsforbindelse: Tid for å utvise politisk lederskap, ikke omkamp

Etter nesten 30 år med diskusjon og utredninger vedtok Tønsberg bystyre i kveld å si ja til en undersjøisk tunnel Kaldnes-Korten. Vedtaket ble fattet med 32 av 39 stemmer og legges til grunn for videre planlegging av en ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune til fastlandet. Høyres standpunkt for tunnel ble begrunnet av gruppeleder i bystyret, Rune Sørdalen. Han understreket at partiet rett og...

Mulighetene for et samlet Vear, Hogsnes, Bjelland og Smørberg kartlegges

Et mulighetsstudie skal gjennomføres i Vear-området i samarbeid med innbyggere, lag og foreninger. Dette vedtok et enstemmig bystyre i kveld. Gruppeleder Rune Sørdalen uttrykte på vegne av Høyre glede over å komme i gang med planleggingen etter at Vear ble en del av Tønsberg. -Vi har lenge vært utålmodige etter å se på de helhetlige utviklingsmulighetene i området Hogsnes, Bjelland, Smørberg og...

Anna N. Martin om Tønsberg-skolen: Ga både ros og pekte på utfordringer

-Det er godt å gå på skole i Tønsberg. Dette sa Høyres Anna N. Martin under bystyrets behandling av tilstandsrapporten for Tønsberg-skolen i kveld. Hun benyttet  anledningen til å rose de ansatte for å levere resultater selv om det har vært mange økonomiske kutt. Samtidig pekte hun på flere utfordringer skolen står overfor. ...

Psykisk helse og sikkerhet i fokus med Eldre- og folkehelseminister på besøk

I Tønsberg har kommunen i flere år vært fokusert på fallulykker i hjemmet og på institusjoner gjennom Pasientsikkerhetsprogrammet. Dette for å redusere antall hoftebrudd!  Derfor var det spesielt nyttig for Henning Wold (H), lederen for Utvalg for helse og omsorg, å møte Eldre-og folkehelseminister  Åse Michaelsen (FrP) idag. Med i følget var også stortingsrepresentant Erlend Larsen fra...

Velkommen til "Blåtimen", Høyres nye politiske kafe

Politisk interessert? Ønsker du å diskutere saker uten å måtte gå på en talerstol? I så fall er den nye «Blåtimen» i regi av Tønsberg Høyre, et spennende alternativ. Her kan medlemmer og sympatisører komme, kjøpe seg en kopp kaffe og samtale om store og små spørsmål, lokalt som nasjonalt. ...

82% av de som i dag kjører over Kanalbroen, vil få kortest kjørevei med tunnel i forhold til bro.

Nå går prosessen med valg av ny Fastlandsforbindelse endelig inn i siste fase. Høringsperioden er avsluttet, og våre politikere skal ta den endelige beslutningen om bro fra Smørberg til Ramberg eller tunnel fra Kaldnes til Korten. Høyre er opptatt av at vi legger en faktabasert helhetsvurdering til grunn for valget. Det vil si hva vet vi, og hva er best for Tønsbergregionen samlet sett.  Derfor...

Sems Ole Sverre Lund (H) optimistisk for Sems fremtid i bystyret i kveld

-Tiden er inne for å satse på Tønsberg Vest. Semsbyen er en viktig del av dette området. Som representant for Høyre og beboer i Semsbyen er det gledelig å kunne si at foreliggende høringsutkast til planprogram tilrettelegger for et betydelig løft. Når de tiltak som skisseres i planprogrammet er gjennomført, vil Semsbyen kunne framstå som et godt sted å bo, et sted som er verd å besøke og et godt...

Begeistret Ellen Lian (H) takket den nye næringssjefen i bystyret for ny næringsplanen for Tønsberg og Re

-Det er høye målsettinger i næringsplanen og det jeg liker absolutt best med denne planen, er at den er målbar og konkret. Mål på kort sikt er at vi skal ha flere nye arbeidsplasser enn Fredrikstad-regionen, Hamar-regionen og Drammen i 2020, 2021 og 2022. Slik oppsummerte Ellen Lian, Høyres næringspolitiker, den nye næringsplanen som ble behandlet i bystyret i kveld. ...

Stort engasjement da nær 80 Høyre-medlemmer diskuterte ny fastlandsforbindelse på Tinghaug

Bro eller tunnel? Engasjementet var stort da medlemmene av Færder og Tønsberg Høyre i kveld diskuterte hvilken løsning som er best for den nye fastlandsforbindelse. Meningene var delte blant de nær 80 medlemmene som var møtt frem.  Men etter nær tre timers innledning og debatt kunne lederne i de to foreningene, Torbjørn Fevang og Leif Flemming Bakke, oppsummere med at salen tenderte mot tunnel. ...

Ny fastlandsforbindelse: Høyre vil høre medlemmenes mening før Tønsberg- og Færder-politikerne konkluderer

Bro eller tunnel? Korten eller Smørberg? Innen sommeren skal endelig beslutning om hvor den nye fastlandsforbindelsen fra Tjøme og Nøtterøy legges, fattes av kommunestyret i Færder, bystyret i Tønsberg og Vestfold fylkesting.   Høyre innleder arbeidet med et felles medlemsmøte for Færder og Tønsberg i kommunestyresalen på Tinghaug, 30. januar. Her skal medlemmenes meninger høres før politikerene...

Nominasjonskomiteen for kommunevalget 2019 oppnevnt

Det nyoppnevnte interimsstyret for Tønsberg og Re Høyre oppnevnte på sitt konstruerende møte mandag kveld nominasjonskomiteen til kommunevalget 2019. På et nominasjonsmøte 14. juni i Re, skal Høyres ordførerkandidat ved kommunevalget for nye Tønsberg velges. Den 15. november samles partiet til nytt nominasjonsmøte. Denne gang i Tønsberg. Der skal resten av listekandidatene velges.

Høyres "juleønske": 2018 skal bli Frivillighetens år i Tønsberg!

Frivilligheten er en viktig samfunnsressurs. Nå har Høyre tatt initiativ til en strategiplan som skal styrke samspill og samarbeid mellom frivillige og Tønsberg kommune. Den skal også danne grunnlag for aktiv politikk på området. Bakgrunnen er blant annet Høyres Henning Wolds egne erfaringer som styremedlem i Frivilligsentralen. -Noe av utfordringen er å koble det frivillige initiativet og...

Høyres Anna M. Martin om kapasitetsutfordringer innenfor barnehager og skoler

"Politikk handler om å sette mål, velge kurs, prioritere ressursbruk og gjennomføre tiltak". Dette sa Høyres Anna N. Martin under bystyrets budsjettdebatt ikveld. Hun viste til kapasitetsutfordringer innenfor barnehager og skoler i dag.  -Framover bør kommunen i større grad vurdere kapasitet i skoler og barnehager når det tas stilling til utvikling av nye boligområder.  Vi klarer ikke å løse alle...

Gruppeleder Rune Sørdalen (H): "Alle ungdomsskoleelever i Tønsberg-skolen vil få egen PC senest til skolestart"

-Alle ungdomsskoleelever i Tønsberg-skolen vil få egen PC senest til skolestart i august! " Det var en stolt Rune Sørdalen som i egenskap av gruppeleder for Høyre kunne presentere budsjettnyhetene  på vegne av posisjonen under bystyrets møte i kveld. Samtidig var Sørdalen fornøyd med ansvarligheten posisjonen viser med sitt budsjettopplegg. Sørdalen viste til at man bruker 2,3 milliarder...

Utvalgsleder Henning Wold i bystyret i kveld: "Posisjonspartiene vil styrke budsjettet innen Helse og omsorg!"

"Posisjonspartiene gikk i kveld inn for å redusere rådmannens forslag til effektiviseringskrav så mye som mulig under bystyrets budsjettbehandling. I følge Høyres Henning Wold mener man  det er forsvarlig og riktig å redusere det med 5 millioner kroner, gitt det merforbruket sektoren har hatt de siste årene. Samtidig presiserte  Hennig Wold at posisjonen er klar over at de ansatte innen helse-...

Ole Sverre Lund (H): "Kvalitet og tidlig innsats videreføres i budsjettet"

-Kvalitet og tidlig innsats har vært satsningsområder i kommunen gjennom flere år. Disse videreføres, opplyste Høyres Ole Sverre Lunds i sitt budsjettinnlegg i kveldens bystyremøte. Lund fokuserte spesielt på helsesøsterdekning, leirskole, åpen barnehage og midler til styrket innsats mot barnefattigdom.  I tillegg vektla han satsingen på IKT. Her kan du lese hele innlegget til lederen for Utvalg...

Utvalgsleder for oppvekst og opplæring Ole Sverre Lund (H): "Skolekretsgrenser vekker sterke følelser"

Som en konsekvens av at Vear er blitt en del av Tønsberg kommune, behandlet bystyre et forslag til lokal forskrift om kretsgrenser. Lederen for Utvalg for oppvekst og opplæring, Ole Sverre Lund (H) minnet bystyret om  at slike saker skaper stort engasjement  i lokalsamfunnene fordi tilgang til skoler og barnehager i nærheten av der folk bor er avgjørende for hvor barnefamilier velger å bosette seg...

20 nye flyktninger til Tønsberg- Høyres Henning Wold minnet om viktigheten av god integrering

Tønsberg skal bosette 20 flyktninger hvorav to enslige mindreårige, neste år. I tillegg kommer familiegjenforening. Høyres Henning Wold pekte under bystyrets behandling  på at Tønsberg kommune med dette gjør sin del av dugnadsinnsatsen UMDI legger opp til- og at Høyre også denne gangen støttet rådmannens forslag. Men Wold fokuserte også på viktigheten av at kommunen legger opp til en god...

Ellen Lian (H) om parkeringsanlegget - Haugar Fjellhall: «En gladsak for Tønsberg »

"Dette er en virkelig gladsak for Tønsberg kommune. Denne saken favner så mange ting.  Vi snakker til stadighet om å få et levende sentrum, få flere folk til byen og vi snakker om næringslivet i sentrum. Vi snakker om å redusere biltrafikk og vi snakker om å øke antall syklende.  Et parkeringsanlegg i Haugar vil bidra til alt dette! sa Høyres næringspolitiker Ellen Lian under bystyrets behandling...

Presset mot Slagen sentralt i Høyres Anna N. Martins innlegg om ny paviljong på Ringshaug ungdomsskole

Presset mot Slagen var et sentralt punkt i Anna N. Martins innlegg under bystyrets behandling av saken om å reise en paviljong på Ringshaug skole. Hun minnet om at skolekapasiteten er anstrengt. -Vi har et ansvar overfor våre innbyggere for å føre en fornuftig boligpolitikk.  Når f. eks. utvalg for bygg og areal skal behandle saker om nye boligprosjekter skal det sees også på om skoler og...

Ole Sverre Lund (H):" Tønsberg trenger en betydelig satsing på IKT i barnehager og skoler for å oppfylle lovpålagte krav om digitale ferdigheter"

«Høyre vil ta i bruk flere digitale læremidler i undervisningen. Det kan bidra til mer tilpasset opplæring, mindre skolebyråkrati og en enklere hverdag for lærere og skoleledere. Det viktigste er imidlertid at elevene tilegner seg tilstrekkelig digital kompetanse for å kvalifisere seg for videre skolegang og senere for oppgaver i arbeidslivet». Dette understreket Ole Sverre Lund under bystyrets...

Frank Pedersen (H): "En utredning er en mulighet for å se på gode løsninger som alle berørte parter kan godta "

-Ja til bevaring av skogen ved Barkåker og om mulig ja til et datalagringssenter. Balansen mellom å være en næringsoffensiv kommune og samtidig ta vare på våre grønne lunger og rekreasjonsområder er utfordrende. En utredning er en mulighet for å se på gode løsninger som alle berørte parter kan godta og få en nøytral vurdering som hensyn tar både næringskommunen og friluftskommunen Tønsberg. Dette...

Re og Tønsberg Høyres nye politiske verksted- PU

Re og Tønsberg Høyre har fått sitt første felles politiske idèverksted, Politisk Utvalg. I går var medlemmene samlet til det konstituerende møtet i Tønsberg rådhus. Sammen skal de spille inn aktuelle saker til Høyres styre; være partiets lyttepost i lokalsamfunnet....

Lise og Tove skal finne nytt kommunevåpen

Det første  møtet i utvalget som skal jobbe med nytt kommunevåpen og symboler for den nye kommunen er holdt.  Lise Mandal (Tønsberg) og Tove Øygarden (Re) fra Høyre  sitter i utvalget og gleder seg til å komme i gang! ...

Ordfører Petter Berg (H)slår tilbake mot kritikken fra deler av opposisjonen i Tønsbergs Blad

Høyres ordfører Petter Berg tilbakeviser den flengende kritikken fra deler av opposisjonen i Tønsberg i en redegjørelse på tb.no nå i ettermiddag. Slik lyder hans innledning: " I Tønsbergs Blads førstesideoppslag i dagens avis «hudflettes» jeg for å bruke avisens egen formulering for «hemmelighold i Barkåker-saken». «Uproft og lukket» er karakteristikken. Et sentralt ankepunkt er ifølge TB min...

Leif Flemming Bakke gjenvalgt som leder av Tønsberg Høyre

Leif Flemming Bakke ble i kveld gjenvalgt som leder av Tønsberg Høyre. Ny 1. nestleder og leder av Politisk Utvalg ble Marit Haukom. Det nye styret består for øvrig av: 2. nestleder og leder av Organisasjonsutvalget Anna Martin, Anders Jørgen Nordheim, Anette Haldorsen, Anders S. Larsen og Unn Eia. Varamedlemmer er Harald Berg og Renate Rehn. ...

Høyres styre og bystyregruppe samlet til to dagers politisk verksted

Ideutvikling og avsjekk i forhold til programmet er viktig for Tønsberg Høyre. Derfor samles styret og bystyregruppa årlig en helg i november til politisk verksted. Tidspunktet er valgt i forhold til budsjettprosessen for kommende år. Og det ærverdige Borge hotell på Husøy er fast ramme når Høyres representanter samles.

Anna N. Martin (H) positiv til helhetlig satsing på barn og unge

Tønsberg bystyre evaluerte onsdag erfaringene fra den koordinerende enheten. Tilbudet har eksistert i ett år  og rettes mot barn og unge med sammensatte vansker. Høyre Anna Martin, medlem av Utvalg for oppvekst og opplæring, oppsummerte erfaringene som positive: «Erfaringene viser at en kan finne ut om problemer på et tidligere tidspunkt enn før. Helhetlig satsing sikrer alle de tilbudene som er...

Ole Sverre Lund (H) roste opprettelsen av Familiehjælpa fra bystyrets talerstol

Fra nyttår starter Tønsberg kommune et lavterskel tilbud til familier som kan trenge ekstra støtte i en periode.  Tiltaket, kalt Familiehjælpa,  blir et samarbeid med frivillige. Høyres Ole Sverre Lund, leder for Utvalg for oppvekst og opplæring, roste kommuneadministrasjonen for tiltaket og hevdet at saken fortjener oppmerksomhet. ...

Charlotte Svensen, Pulserende Kystperle, om fremtidens Tønsberg

-Tønsberg trenger flere innbyggere! Yngre innbyggere som kan sikre skatteinntektene i fremtiden. Og de unge i Norge vil ha det urbant. Idealet er den tette, urbane byen som tilbyr gode åpne byrom med plass til mange aktiviteter og et funksjonelt fysisk miljø. Dette sa Charlotte Svensen, daglige leder av Pulserende Kystperle, da hun tirsdag holdt foredrag om hvordan skape gode og levende byer på...

Frank Pedersen (H) om forlengelse av verdiskapningsinitiativet

-Jeg opplever en viss skepsis til prosjektet, men ser klart at det er et viktig initiativ såfremt det gir vekst i antall arbeidsplasser. Dette sa Høyres Frank Pedersen da bystyret forleden behandlet saken om forlengelse av verdiskapningsinitiativet.  -I UNS var vi tydelige på at utvalget ønsket å følge prosjektet tettere og ønsker prosjektleder velkommen til et av utvalgsmøtene for å orientere om...

Ole Sverre Lund (H) etterlyste korrigerende tiltak fra rådmannen etter budsjettoverskridelser

-Jeg mener det blir for enkelt når rådmannen bare peker på en mulighet, nemlig å redusere overskuddet. Dette uttalte Høyres Ole Sverre Lund under bystyrets behandling av perioderapporten forleden. Lund etterlyste forslag til korrigerende tiltak ved samlet merforbruk. -Tiltakene skal beskrive konsekvensene for tjenestetilbudet, samt økonomiske konsekvenser for kommunen, understreket Lund som...

Innkalling til årsmøte Tønsberg Høyre

Det innkalles til årsmøte onsdag 15. november 2017 kl. 18:30 på Villa Møllebakken, St. Olavs gate 6.      I følge § 7 i Lovene om Årsmøtet må forslag og saker som ønskes behandlet, være styret i hende senest 2 uker før møtet     AGENDA  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Åpent eller lukket møte? 3. Valg av ordstyrer og referent samt 2 til å underskrive protokollen 4. Valg av tellekorps...

Høyres nye helsepolitiker Kirsti N. Søyland: "Mennesket i sentrum"

Kirsti Nilsson Søyland (60) ble denne uka valgt som nytt medlem av Utvalg for helse- og omsorg. Bystyret foretok dermed sitt første valg av en fast utvalgsrepresentant hjemmehørende på Vear. Kirsti overtar vervet etter Tone H. Jørgensen som ble fritatt fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode. På mandag møter Kirsti for første gang i Høyres bystyregruppe. ...

Tove smiler: Akutt oppgradering av veier på Vear- busstilbudet var i fare

De dårligste kommunale veiene og gang-og sykkelstiene på Vear får akutt oppgradering med nytt asfaltdekke. Dette ble klart i kveld da bystyret omdisponerte 5 millioner kroner til formålet. I følge Høyres Tove Rise Kværne er enkelte av veiene på Vear så dårlige at busstilbudet kan stå i fare om ikke veiene får nytt asfaltdekke.

Ida Helèn (H): "-Det skal bli enklere å utvikle eiendommer i Tønsberg"

-Det skal bli enklere å utvikle eiendommer i Tønsberg.  Så vel for innbyggere, utbyggere, administrasjonen og politikere.  Dette sa Høyres representant i UBA, Ida Sakshaug, i bystyret kveld under debatten om oppheving av gamle reguleringsplaner. Enstemmig ble i alt 57 eldre reguleringsplaner vedtatt opphevet. 10 planer ble delvis opphevet. Totalt har kommunen vel 400 reguleringsplaner.     ...

Anna N. Martin (H): "Vanskelig å finne evnerike barn i mengden"

-Tønsberg kommune er den eneste kommunen i Norge som har en veileder når det gjelder barn og unge med stort læringspotensial, med fokus på HELE oppvekstløpet fra barnehage og ut grunnskolen. Kommunene Bærum og Stavanger er de to kommunene som kom tidligst på banen, men de har bare fokus på barn i grunnskolen. Dette skriver Høyres Anna N. Martin i en kronikk på tb.no idag. https://www.tb...

Ordfører Petter Berg (H): "Vi har kunnet velge ny toppleder på øverste hylle"

Egil Johansen, nåværende fylkesrådmann i Vestfold fylkeskommune, er innstilt som prosjektleder / ny rådmann i nye Tønsberg kommune. - Vi har kunnet velge på øverste hylle i ansettelsesprosessen, sier en svært fornøyd ordfører Petter Berg i en kommentar til Høyre.  Den formelle ansettelsen vil skje i møte i Fellesnemnda den 9. oktober. Egil Johansen vil tiltre den nye stillingen rett etter...

Høyre glad for Maier Arena-vedtak

Høyre er glad for at bystyret i går støttet rådmannens innstilling i saken om utendørsbane på Maier Arena. Konkret handlet det om å utvide den økonomiske rammen slik at hele prosjektet kan realiseres. UKIFs innstilling på at sommerbruken skulle utredes ytterligere, ble også vedtatt.  ...

Høyre vil forsere kommuneplanen for Vear-Hogsnes-Bjelland

Høyre ønsker fortgang i oppstart av arbeidet med kommunedelplan for Hogsnes/Smørberg/Vear og Bruaåsen. Derfor ba partiet i bystyret i kveld administrasjonen om å forsere arbeidet eller i det minste tidfeste når det kan starte. Kostnadene ligger inne i økonomiplanen for 2018. Bakgrunnen for Høyres utålmodighet er blant annet innspill til et nytt lokalsenter på Vear. Men også en rekke andre...

120 sykehjemsplasser på Hogsnes for 430 millioner kroner

2 millioner kroner ble i kveld bevilget til fremtidig sykehjem på Hogsnes. Bystyret øremerket pengene til nødvendig plan- og programarbeid samt designkonkurranse. Høyres Henning Wold uttrykte stor glede over saken om det nye sykehjemmet, og kalte det et kjempeløft for kommunen. ...

"Grasrotseier for Høyre"

-Gratulerer så mye! I går fikk vi belønning for mange måneders hard jobbing – et fortsatt borgerlig flertall, skriver Erna i et brev til medlemmene idag. ...

Ordfører Petter Berg (H): "Benytt stemmeretten. Stem på Erna og Høyre"

- I urolige tider trenger vi stødig ledelse - da trenger vi Erna! Det siste Norge trenger nå er et politisk eksperiment.  Alternativet er en Ap-ledet regjering som er avhengig av MDG og Rødt. Da står veisatsing over hele landet i fare, da står opprustningen av Forsvaret i fare og pasientrettighetene kan bli svekket. Skatter og avgifter vil øke! ...

640 000 velgere tviler fortsatt- Høyre banker dører i Tønsberg

 Knapt borgerlig flertall og 640 000 tvilere som sitter på gjerdet. Slik oppsummerer NRK situasjonen på morgenkvisten. I Høyre banker vi så mange dører vi kan! Her minner fra igår: Petter, ordføreren, sammen med Ole Sverre i Kongsåsen, Sem. https://www.nrk.no/…/frp-mest-frem-pa-maling-_-knapt-borger…...

Lise Mandal (H): Takk til helse-ministeren for pakkeforløp for kreft

- Noe av det viktigste Høyre og helseminister Bent Høie har gjort i regjering er å lage pakkeforløp for kreft! Både min mann og min far fikk i våres beskjed om at det var mistanke om kreft. Måten de ble tatt imot på av helsevesenet var helt fantastisk.  Alle prøver og utredninger ble gjort i rask rekkefølge. De lurte aldri på hvor lang tid det ville ta før de fikk svar og en avklaring. Når en...

Tove (55): "Også stortingsvalget berører innbyggerne i deres hverdag"

 Tove har banket dører og stått på stand for Høyre siden 2001! Som alltid gleder hun seg over å møte velgerne og delta på stands og dørbank. Tove liker lokalvalg best, fordi da kan hun snakke om lokale temaer. Men nå handler det om å bidra til at Erna får fire nye år!-Stortingsvalget berører også innbyggerne i dere hverdag. - enten det er helse, skole eller samferdsel, sier Tove.  ...

Tønsberg Høyre mobiliserer for Erna: Lagånden er på topp

Lagånden er på topp når Tønsberg Høyre mobiliserer for Erna! Kvinner og menn, unge som eldre, erfarne og nye sammen på stand. Stortingskandidater. lokale folkevalgte, tillitsvalgte og medlemmer møter velgere på Sem, i Farmandstredet, på Jarlsberg, Tønsberg torg og Vear.   😀 ...

Ole Sverre Lund (H) jobber både for Erna og stasjonen på Sem

Ole Sverre Lund er tilbake i politikken, etter et langt opphold i byråkratiet. Ved kommunevalget i 2015 lot han seg velge til Tønsberg bystyre og som leder for Utvalg for oppvekst og opplæring. Nå er det fire nye år for Erna som gjelder. Og å finne en løsning for den brannherjede stasjonsbygningen på Sem. Den kampen tar han på Facebook. I morgen møter du ham på Høyres stand på Sem. ...

Tønsberg Høyre tar Vears innbyggere på alvor: fem representanter er valgt inn i partiets styre og utvalg

Tønsbergs nye innbyggere på Vear blir først en egen valgkrets i 2019. Det betyr at Vear i dag er uten representasjon i bystyret og politiske utvalg. Denne utfordringen har Tønsberg Høyre tatt på alvor. Fem Vear-representanter er valgt inn i Høyres styre og Politiske utvalg. Vears velgere skal forøvrig stemme på Sem i år. Lørdag inviterer Høyre til sin første stand på Vear, utenfor Kiwi-butikken....

Ellen Lian (H) slår tilbake mot Jonas Støre

- Jeg har aldri tenkt på Norge og nordmenn som kalde, og mener at Støre prøver å gjøre oss til noe vi ikke er! Slik oppsummerer bystyremedlem Ellen Lian (H) Ap-leder Jonas Gahr Støre anklager i går mot Erna Solberg i statsministerduellen på NRK. ...

Den nye storkommunen er Tove Øygardens (H) politiske hjertebarn.

Tove Øygarden stortrives om dagen. «Alt for Erna» er slagordet for Høyrelederen fra Re. Samtidig gleder hun seg til den politiske hverdagen begynner igjen. For da fortsetter forberedelsene til sammenslåingen av Re og Tønsberg. Etableringen av den nye storkommunen er Toves politiske hjertebarn. ...

Anna og Ellen fra Høyres bystyregruppe på stand på torget i dag

Medlemmene i Tønsberg Høyres bystyregruppe var sterkt representert på partiets stand på torget i formiddag. Her er Anna Martin og Ellen Lian. På torget var det virkelig god valgkampstemning, med mange mennesker og politiske partier på plass. Akkurat slik det skal være på denne tiden. ...

Marit Haukom (65) ny i Høyre og- «en terrier når noe går henne imot»

 — Folk må slutte å klage! I dag drukner stemmene til dem som virkelig trenger oppmerksomhet og hjelp, i støyen fra alle oss som lever våre gode liv her i Norge, sier en engasjert Marit Haukom. Den pensjonerte sjefredaktøren har det travelt om dagen. Fra morgen til kveld følger hun valgkampen. Som så mange ganger før, er hun på jakt etter lokale saker og vinklinger på rikspolitikken. Men i denne...

Høyres Renate Rehn : " Politikk er faktisk for kvinnen og mannen i gata "

Møt Renate Rehn!  Småbarnsmoren som brenner for næringspolitikk, og aktivt jobber for å få folk til å engasjerer seg politisk.  Ikke bare for Høyre, men generelt. - Politikk er faktisk for kvinnen og mannen i gata, sier Renate. Selv har hun vært engasjert i Høyre siden 1991. Det var EU-saken som tente henne. ...

Johanne Wilhelmine (17): "Høyre heier på dem som gjør det bra, og hjelper dem som trenger det"

For snart to år siden ble Johanne Wilhelmine de Ferry Nitter Kirsebom (17) medlem av Tønsberg Unge Høyre etter en skoledebatt på Greveskogen videregående. Nå er hun valgkampleder, og finpusser selv argumentasjonen til skoledebatten på Gjennestad. Der skal hun representere Vestfold Unge Høyre! Erfaringen fra Tønsberg Amatørteater hjelper henne å fokusere på «rollen» slik at hun glemmer å være...

Ny tillitsvalgt i Tønsberg Høyre: Møt Anders S. Larsen (44), Vear

Anders S. Larsen er travelt opptatt med å planlegge Tønsberg Høyres første valgkamp på Vear. Men selv om han er ny som tillitsvalgt i Høyre, har han ledet valgkamp på hjemstedet før. For to år siden ledet han valgkampen for Innbyggerlista. Smilende konstaterer han at det er like lett å få folk til å stille opp for Høyre som det var for IL. ...

"Sjefsbanker" Henning Wold (H): «Den personlige gleden er bonusen»

Møt Henning Wold, Tønsberg Høyres fremste dørbanker. Frem til valgdagen skal han med et snitt på 100 hus pr. kveld, besøke ca. 1000 hjem i fem Vestfold-kommuner. Hvor mange kilometer han kommer til å gå, er noe usikkert. Men rundt 100 timer er satt av.  Mobilappen holder orden på kilometerne. ...

Ny tillitsvalgt i Tønsberg Høyre: Richard Reinsberg (36) vil bidra til politiske løsninger for fremtidens Tønsberg.

  Richard Reinsberg (36) er ny tillitsvalgt i Tønsberg Høyre. Småbarnspappaen fra Råel har engasjert seg i Politisk Utvalg, fordi han ønsker å bidra til politiske løsninger for fremtidens Tønsberg. Som en engasjert innbygger føler han det naturlig å bidra. Richard lar seg inspirere over positiviteten som nå preger Tønsberg.  -Jeg er stolt over å se så mange som nå engasjerer seg og driver denne...

Høyre har fått en knallstart på valgkampen- god fremgang i Vestfold

Gode Høgrevener! -I det vi passerer midten av august, kan vi slå fast at Høgre har fått ein knallstart på valkampen. Av fem nasjonale meiningsmålingar som er lagt fram så langt denne månaden, går Høgre fram på fire, skriver Høyres generalsekretær, John-Ragnar Aarset, generalsekretær i Høyre,  i dag. -Vi er i siget! Samstundes går Arbeidarpartiet tilbake på samtlege målingar som er lagt fram i...

Friskoler et hett tema i valgkampen- utvalgsleder Ole Sverre Lund (H) besøker Wang i Tønsberg

380 idrettsinteresserte ungdommer er i disse dager klare for et nytt skoleår på friskolen Wang i Tønsberg - en profilskole med idrettsprofil på ungdomstrinnet og toppidrettsgymnas på videregående. Elever, fulle av drømmer, fordeler seg på 8-13. klassetrinn, jevnt fordelt mellom jenter og gutter.  Ca. 180 av dem går på ungdomstrinnet. Skolen holder strategisk til i den gamle lærerskolen på Eik med...

Kirsti Nilsson Søyland: Vear -aksjonisten klar for sin første valgkamp for Høyre

Kirsti er klar for valgkamp. På sitt sedvanlige grundig vis har hun satt seg godt inn i partiprogrammet. Som nytt medlem i Tønsberg Høyres Politiske Utvalg gleder hun seg til å møte velgere, få høre hva de er opptatt av. Tilbakemeldingene vil hun bringe tilbake til PU som grunnlag for debatt. Blid som en sol inviterer hun Tønsberg Høyre inn i bilen sin. Høyre-skjorta er splitter ny.  Vi skal på...

Tar hele partiorganisasjonen i bruk: Tønsberg Høyre er klare for viktig stortingsvalgkamp

Lørdag gikk startskuddet for Tønsberg Høyres stortingsvalgkamp. Målet er ifølge leder, Leif Flemming Bakke, å gjøre det bedre enn ved valget i 2013 hvor partiet fikk 31,8% samt å bidra til at Høyre får inn tre representanter fra Vestfold. Sammen med valgkampleder Unn Eia forteller han at Tønsberg Høyre vil ta i bruk hele partiorganisasjon i valgkampen; tillitsvalgte, folkevalgte, partimedlemmer og...

Anna Martin (H): "Tiden inne for å tenke kvalitet, trygghet og bedre innhold i barnehagene"

Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen kom slett ikke tomhendt da han nylig besøkte Kongseik barnhage i Tønsberg. Med seg hadde han 3,4 millioner kroner til barnehagene i kommunen. Friske penger som skal brukes til å styrke innholdet gjennom blant annet økt pedagogtetthet. Tønsberg Høyres Anna Martin, medlem av Utvalg for oppvekst og opplæring, er blant dem som gleder seg over den nye...

Kunnskapsministeren på besøk i Kongseik barnehage

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk i dag sammen med ordfører Petter Berg se hvordan det pedagogiske opplegget fungerer i Kongseik barnehage. I hans følge var også engasjerte stortingskandidater, Lene Westgaard-Halle og Kårstein Eidem Løvaas, samt Tønsberg Høyres Anna Martin. Politikerne fikk også hilse på barna som denne uken har begynt i barnehagen. ...

Gruppeleder R. Sørdalen (H) frykter ikke politikerforakt, men trafikkaos hvis N. Langgate stenges før et alternativ er klart

Gruppeleder Rune Sørdalen (H) frykter ikke politikerforakt, men trafikkaos og sterkt redusert fremkommelighet til og fra Nøtterøy og Tjøme hvis N. Langgate stenges før et alternativ er klart. -Det kan vi ikke være med på fastslår han i en samtale med Tønsberg Høyre etter et stort oppslag i Tønsbergs Blad om saken nylig. Sørdalen minner forøvrig om betydningen av å realisere Bypakke Tønsberg i nært...

Næringslivsrepresentanter i Vestfold: -Det siste vi trenger er 15 milliarder i økte skatter for både næringsliv, vanlige folk og pensjonister i Vestfold

-Økte skatter vil være katastrofalt for arbeidsplassene i Vestfold. Slik lyder den klare beskjeden fra næringslivet i Vestfold til stortingskandidatene Kårstein Eidem Løvaas og Lene Westgaard-Halle.De to møtte nylig næringslivsrepresentantene i Larvik. Der fikk de vite at flere Vestfold-bedrifter etter en tøff tid er i ferd med å reise seg igjen. -Det siste vi trenger er 15 milliarder i økte...

Petter Berg (H):"At vår identitet skal raderes med et pennestrøk, er umulig for oss å akseptere"

– Nøtterøy-alternativet vil ødelegge Tønsberg som havneby, som vi har vært i over 1000 år. Tønsberg er Norges eldste by, men havnen kom før byen. At vår identitet skal raderes med et pennestrøk, er umulig for oss å akseptere, sier ordfører Petter Berg (H) til Aftenposten idag. Avisen setter søkelyset på jernbaneutbyggingen på Østlandet. I dag rettes fokus mot Tønsberg. https://www.aftenposten...

Fire nye år med Erna er best for Vestfold!

De siste årene har Norge gjennomgått en av tidenes største oljeprisfall, hatt store utfordringer i offshoresektoren og verden oppleves stadig mer utrygg. Erna Solberg har styrt landet trygt gjennom hele perioden – og bør få fortsette etter valget. ...

Tønsbergs Lise L. Mandal (H) sentral når vel 2000 idrettsutøvere inntar Vestfold

I morgen, onsdag, inntar over 2000 idrettsutøvere Oslofjord Convention Center. Og snart kommer Kongen! Lise L. Mandal, Høyres kultur— og idrettspolitiker- og bystyremedlem, har spilt en sentralt rolle i å sikre Vestfold dette idrettseventyret. I kveld er hun med i velkomstkomiteen som tar imot gjestene i hjembyen. Nå gleder hun seg til å vise alle de internasjonale deltakerne det flotte fylket...

Lise L. Mandal optimistisk for Saga Oseberg etter statsrådens besøk

Høyres Lise L. Mandal er glad og optimistisk etter statsråd Monica Mælands besøk hos Saga Oseberg denne uka. Som kulturpolitiker i Tønsberg følger hun ankeprosessen mot Sjøfartsdirektoratets pålegg overfor vikingskipet. At statsråden selv fikk møte Osebergentusiastene og ta skipet i øyensyn, mener Lise er av stor betydning. Hun var selv med i statsrådens delegasjon på Brygga. ...

Rune Sørdalen (H): Gladsak at Ole III kan seile igjen

Finner man bare kapteiner, blir Ole III om kort tid satt i drift igjen. En gledelig samarbeidsavtale mellom BCC og Tønsberg kommune sikrer seilingen.   BCC står som båteier for driften. Tønsberg betaler lønn til båtførerne, begrenset oppad til 300.000,- i år. Overfarten blir gratis for alle. -Dette er en gladsak, ikke minst for våre innbyggere på Husøy, fastslår Høyres gruppeleder Rune Sørdalen....

Tønsberg bystyre sa ja til utvidelse av Belmar barnehage

- Dette er en hyggelig sak. Slik innledet Høyres leder av Utvalg for oppvekst og opplæring, Ole Sverre Lund, bystyredebatten om godkjennelse av Belmar barnehage igår. Lund viste til at antall innbyggere og barnetallet i Tønsberg øker fremover. Med bystyrets ja til utvidelsen, blir behovet for barnehageplasser i sentrum dekket. ...

Brukerne, ansatte og innbyggerne skal medvirke til nytt sykehjem på Hogsnes

-Vi ønsker å bygge et sykehjem for fremtiden, der brukerne har medvirket i prosessen. Vi ønsker oss et innovativt, moderne og fremtidsrettet sykehjem som er en integrert del av lokalmiljøet på Hogsnes/Vear, og der flere generasjoner kan møtes." Slik oppsummerte Henning Wold (H), lederen for Utvalg for helse og omsorg, planene for Tønsberg nye sykehjem i bystyrets møte i går. De folkevalgte...

Høyres Anna Martin om Åpen barnehage og barnefattigdom

Bystyret vedtok onsdag å se på konsekvenser og muligheter for å opprette Åpen barnehage i Tønsberg. Tilbudet er et av mange tiltak fra “Strategiplan for barnefattigdomsbekjempelse i Tønsberg kommune”.  Høyres Anna Martin understreket betydningen av tiltaket. -Det er ingen tvil om at kommunen trenger et tilrettelagt tilbud for familier hvor barn av forskjellige årsaker ikke går på vanlige...

Gruppeleder Rune Sørdalen (H) roste bystyret for ikke å bruke for mye penger

Ros til bystyret i bystyrets møte. Ikke hverdagskost, men onsdag var Høyres gruppeleder Rune Sørdalen generøs med godordene fra talerstolen. Bakgrunnen var de økonomiske resultatene man sakte, men sikkert, har oppnådd de siste årene. Og selv da  det gikk bedre, mistet  ikke bystyrets medlemmer av synet det anbefalte driftsresultatet på 1,75% av driftsinntektene, eller om lag 60 mill. i 2018.  ...

Semsbyen i løpet av 10 år: Et attraktivt sted å bo og drive næring- nær E-18.

-I løpet av 10 år bør Semsbyen framstå som et attraktivt sted å bo og drive næring nær E-18. Dette sa Sems egen Ole Sverre Lund (H) under bystyrets behandling av Overordnet plan for Sem i bystyret onsdag. Samtidig minnet Lund om betydningen av samarbeid og innsats og at det finnes utfordringer. -Semsbyen får et løft dersom kommunen, næringslivet, lag og foreninger og privatpersoner er villige til...

Utvalgsleder Ole Sverre Lund (H): Systematisk og målrettet arbeid i Tønsberg-skolen »

-Høyre vil framover arbeide for at vi skal ha en skole hvor læring og et trygt psykososialt miljø fortsatt er i fokus. Dette vil vi komme tilbake til senere når vi skal behandle budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Dette sa Ole Sverre Lund, Høyres leder for utvalg for oppvekst og opplæring, under bystyrets behandling av tilstandsrapporten for Tønsberg-skolen 2016-17. ...

Høyre med klare prioriteringer for den økonomiske planleggingen

  Litt mer penger til barnehagene og tiltak mot barnefattigdom. Heving av kvaliteten på måltidene ved sykehjemmene. Dette er prioriteringene i den økonomiske handlingsplanen som bystyregruppa til Høyre sluttet seg til onsdag. Høyres utvalgsleder Henning Wold minnet om den ambisiøse planen for helse, og gruppeleder Rune Sørdalen snakket varmt om sitt eget hjertebarn— byutvikling.   ...

Anna Martin (H): Tungt når du må hjem, fordi foreldrene dine ikke kan betale for SFO

-Det er tungt å se at dine barnehagevenner ha det gøy på SFO, mens du skal hjem, fordi foreldrene dine ikke har råd til at også du kan delta på SFO.  Dette sa Høyres Anna Martin under bystyrets behandling av saken om Inntektsgraderte satser og søskenmoderasjon i barnehage og skole onsdag. Martin uttrykte glede over at bystyret nå begynner å utrede tiltak mot barnefattigdomsbekjempelse i Tønsberg...

Ida Helen Sakshaug (H): Nå står Semsbyen for tur!

-Nå er det viktig å få fortgang med det konkrete planarbeidet. Vi gleder oss! Dette sa Høyres Ida Helen Sakshaug (H) i bystyret i kveld under behandlingen av  hvilken plantype  som skal anvendes. Her er hennes innlegg: ...

Anna Martin (H): "Det er på tide at Presterød skole bygges ut"

-Det er på tide at Presterød skole bygges ut, og nå er forprosjektet i gang.  Hvis framdriftsplanen holdes, kan skolen stå ferdig til skolestart i august 2019, sa Høyres Anna Martin under bystyrets behandling av forprosjekt for utbygging ved Presterød ungdomsskole. Bystyret ga klarsignal for forprosjektet. Her er Anna Martins innlegg:  ...

Re og Tønsberg vedtok den politiske plattformen for sammenslåingen i kveld

Vedtaket skjedde på et fellesmøte i fylkeshuset i Tønsberg. Betydningen belyste Tønsberg Høyres Ole Sverre Lund slik:  -Sammenslåing mellom Re og Tønsberg vil på kort sikt medføre noen overkommelige utfordringer. Denne politiske plattformen vil bidra til at den nye kommunen i et lengre tidsperspektiv vil være fordelaktig for innbyggerne, næringslivet og frivillige organisasjoner i begge de gamle...

"Vi er i gang med forberedelsene til ny veiløsning i Presterødbakken"

Dette sier Høyres gruppeleder Rune Sørdalen i en kommentar til tb.no’s nyhet om at oppkjøpene av boliger er kommet i gang. Han er glad for at ventetiden på departementets godkjenning av søknaden om bompengefinansiering, nå brukes til å legge til rette for det etterlengtede veiprosjektet. Sørdalen er spesielt glad for at de som har fått båndlagt husene sine i påvente av den nye veien, endelig får...

FYLKESMANNSEMBETET BLIR VÆRENDE I TØNSBERG

  -Dette er en seier for hele Vestfold, fastslår ordfører Petter Berg (H)  overfor Høyre. Berg er strålende glad og understreker at Vestfold-kommunene har stått sammen i arbeidet for å sikre denne beslutningen. Spesielt vil han takke Sandefjord, Nøtterøy og Tjøme. ...

Nå står Semsbyen for tur!

 Dette slår Sems egen Ole Sverre Lund (H) fast foran bystyremøtet neste uke. En overordnet plan for handel, næringsliv og bomiljø i Semsbyområdet skal utarbeides. Planen skal gi Semsbyen et løft. Billedtekst: Ole Sverre Lund sammen med Ida Helen Sakshaug, Høyres medlem av Utvalg for bygg og arelplan og bystyret. De holder mulighetsstudiet for Sem fra 2016. Den kan du lese her:  http://innsyn...

Høyre møtte velgerne i et solfylt og festpreget Tønsberg

-Stå på! Flott å se dere på plass. Slik lød tilbakemeldingene fra velgere som i dag slo av en prat på standen som Tønsberg Høyre hadde på Carl E. Paulsens plass. 300 boller, et stort antall ballonger, drops og løpesedler, laget for anledningen, ble delt ut. Stemningen var upåklagelig, i et festpyntet Tønsberg i anledning Færderfestivalen. ...

Det viktigste for Høyre med endringene i sentrum er tilgjengelighet og attraksjon for handlende og besøkende

Planene for sentrum er mange i Tønsberg bystyre for tiden. Derfor tegnet gruppeleder Rune Sørdalen et overordnet bilde på hva som er viktig for Tønsberg Høyre i siste møte:Med en rekke store utviklingsplaner for Tønsberg sentrum på dagorden, understreket Sørdalen behovet for å bevare oversikten og se sammenhengen for de næringsdrivende i byen. -Derfor ønsker Høyre et spesielt kapittel om...

Marit Haukom (H): "Fremtiden er lys, mitt Tønsberg-hjerte gleder seg"

-Gladmeldinger kommer nå fra rådhuset og bystyret på løpende bånd. Planer som skal skape nytt liv i sentrum.  Dette skriver Tønsberg Høyres styremedlem og medlem av Politisk Utvalg, Marit Haukom i en kronikk på tb.no søndag: https://www.tb.no/meninger/byutvikling/tonsberg/fremtiden-er-lys-mitt-tonsberg-hjerte-gleder-seg/o/5-76-552962#am-commentArea ...

Takk til Kirkens Bymisjon

Urtehager midt i Tønsberg sentrum?! Ja, takket være Kirkens Bymisjon. Sammen med kunstneren, Ida Nove Cannon,har de satt opp urtehagene gjennom prosjektet I JOBB. Kommunens Bydrift har hjulpet til med tilrettelegging. Høyres Lise Lorentzen Mandal og Ellen Lian er blant dem som lar seg imponere over Kirkens Bymisjons engasjement i byen vår. ...

Tønsberg Høyre retter blikket fremover med nytt politisk verksted

Tønsberg Høyre retter blikket fremover. Derfor har styret samlet partimedlemmer og tillitsvalgte til et politisk verksted.  Under ledelse av partiets nestleder Jens Christian Mikkelsen, skal Politisk Utvalg arbeide med den strategiske og langsiktige politikken  for partiet og  kommunen vår. PU vil på eget eller styrets initiativ utarbeide utredninger og anbefalinger. Resultatene sendes så over...

Ny knallmåling for Høyre i Vestfold

 Ny knallmåling for Høyre i Vestfold – og det med god grunn! Høyre i regjering har sørget for at: elevene lærer mer, helsekøene går ned, og veier bygges og vedlikeholdes som aldri før. Vi gleder oss til valgkamp! Takk for tilliten! Vil du også være med? https://hoyre.mobilise.no/www2/Forms/ClerkForm/Clerk.aspx ...

Klare for valgkamp

Tønsberg Høyre finpusset mandag valgkampformen på brygga sammen med blant andre stortingskandidatene Lene Westgaard-Halle og Henning Wold. Her er de fotografert sammen med noen av medlemmene og tillitsvalgte som deltok på samlingen. Snart venter nye stand og etterhvert husbesøk. Målet er fire nye år med Erna! ...

Ellen Lian om Høyres visjoner for Tønsberg sentrum

Sentrum må være en god møteplass med et miljø som gir positive opplevelser. Det må leve! Dette slå Tønsberg Høyres Ellen Lian fast på kronikkplass i dagens Tønsbergs Blad. Ellen viser til at Tønsberg sentrum står foran endringer og fortsetter: ...

Høyres Ole Sverre Lund i bystyret: "Vi er på rett vei og holder stø kurs"

-Tønsberg kommune er og skal fortsatt være et godt sted å bo, et godt sted å arbeide og et godt sted å besøke. Årsmeldingen viser at vi er på rett vei og holder stø kurs. Dette sa Høyres Ole Sverre Lund i forbindelse med behandlingen av årsmeldingen 2016 for Tønsberg kommune i bystyret forleden. Han berømmet rådmannen og hans medarbeidere for å at det arbeides målrettet for å utvikle en...

Høyre følger opp sitt program: Husøyferja ut på anbud

  -OLE III har ikke vært glemt, og det har hele tiden vært viktig for Høyre å gjeninnføre driften. Nå følger vi opp vårt program. Dette sa Høyres Frank Pedersen da bystyret behandlet spørsmålet om anskaffelse av fergeløsning over Husøysund forleden dag. Husøyferja skal nå legges ut på anbud. Neste skritt er å få den inn i budsjettet i desember.    ...

"Tønsberg skal ikke stenges for bilistene"

Dette slo Høyres Ellen Lian fast i bystyret nylig i forbindelse med behandlingen av flere viktige planer og strategier for det fremtidige sentrum, blant andre Byromsstrategi, Gatebruksplan og parkeringsstrategi. Samtidig gjorde hun det klart at Høyres mål er å skape et sentrum som er et godt sted å være for små og store. -SENTRUM MÅ BLOMSTRE, fastslo Lian. ...

Fornøyde beboere på Nes bo- og behandlingssenter

Det manglet ikke på samtaleemner da Tone Jørgensen og Henning Wold besøkte Nes bo- og behandlingssenter forleden. Beboerne, Finn og Louise, hadde gjestfritt invitert de to lokalpolitikerne til sitt bord, mens de nøt dagens middagsrett- hønsefrikassè. Den portugisiske kokken Rui, fikk mye ros for maten han tilbereder. ...

Ordfører Petter Bergs tale på Slottsfjellet i dag

KJÆRE ALLE SAMMEN! Dere er et flott skue. TAKK til hver enkelt som tar del i denne tradisjonsrike markeringen her ved vårt fremste bysymbol - Slottsfjelltårnet. Herfra har vi også godt utsyn mot Re kommune som sammen med oss skal bygge den nye Tønsberg kommune. Vi som er her i dag vil gjerne hylle det vi som nasjon og land har oppnådd. ...

Forberedelser til viktig bystyremøte

 Store og viktige saker skal behandles i bystyret på torsdag. Tirsdag forberedte vår bystyrerepresentant  Ellen Lian seg til  diskusjoner om byrom, gatebruk og transport med en runde i sentrum. For hva er bedre enn å snakke med syklister og bilister om hva de tenker? ...

Høyre møtte velgerne på torget

Stemningen var god på torget lørdag da Tønsberg Høyre møtte velgerne. Selv om ikke alle var klare for stortingsvalgkamp, var interessen for lokale politiske saker absolutt tilstede. Eldreomsorg og ny jernbane fra Tønsberg var blant temaene som velgerne var opptatt av. ...

Jernbanevedtak skaper glede i Høyre

I dag sto Høyre og Ap sammen i fylkestinget om å anbefale at Nøtterøy-korridoren tas ut av planprogrammet for ny intercityløsning. Dermed ble ikke Høyre stående alene i kampen for å få Nøtterøy-korridoren ut, slik som under behandlingen frem til fylkestingsmøtet..  ...

Valgkamp og dialog med velgerne i fokus for Høyre

Valgkamp samt dialog med innbyggere og medlemmer sto sentralt da styret i Tønsberg Høyre møttes igår. Innledere var valgkampleder Unn Eia og medieansvarlig Marit Haukom. Nestleder Jens Christian Mikkelsen redegjorde for et nyoppnevnt politisk utvalg. Der skal engasjerte medlemmer og tillitsvalgte diskutere viktige temaer for fremtidens Tønsberg.  ...

Jens Christian Mikkelsen, 1. nestleder i Tønsberg Høyre : "Å forsvare et land"

«Jeg ønsker at det skal være åpenhet og ærlighet både rundt situasjonen og utfordringene i Forsvaret.» Det er slik vi husker Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i oktober 2013. Regjeringens ønske om at Forsvarets svakheter skulle komme til syne, vendes rett som det er til kritikk. Det virker til at det er svært få som tenker over tilstanden Forsvaret var i når Regjeringen overtok ansvaret. ...

Kommunal drift av Maribu og anbud for Marie Treschow- posisjonen vant frem i Tønsberg formannskap

Tønsberg kommune overtar driften av Maribu og setter driften av Marie Treschow ut på anbud når dagens avtale opphører fra juni 2018.  Dette ble vedtatt av et flertall av formannskapets medlemmer i går aften, 6 mot 5 stemmer. Det var Høyres gruppeleder Rune Sørdalen som fremmet forslaget på vegne posisjonspartiene. Saken går videre til bystyret for endelig beslutning. Den er en del av...

Henning Wold (H): GODE NYHETER FOR BEBOERNE PÅ SYKEHJEM I TØNSBERG

To varme måltider daglig og nye spisetider for de eldre på Tønsbergs sykehjem. Dette er hva Utvalg for helse og omsorg skal ta stilling til i kveld. Rådmannens innstilling er et resultat av et felles forslag fra posisjonen. Høyres utvalgsleder Henning Wold kaller saksutredningen for en «gladsak»! ...

Tønsberg klar for behandling av ny Intercitybane: Jarlsberg-alternativet står stadig sterkere

Mandag presenterer Tønsbergs rådmann forslaget til høringsuttalelse på et fellesmøte i rådhuset med alle bystyregruppene. Både ordfører Petter Berg (H)  og opposisjonsleder Per Martin Aamodt (Ap) støtter rådmannens syn om at Jarlsbergalternativet  må inn igjen i Bane NORs behandling. – Vi ønsker et tredje alternativ over Jarlsberg uten jernbanesløyfa, sier Berg i en kommentar til tb.no hvor han...

Entydig signal fra Høyres medlemsmøte i Tønsberg: Et tredje jernbanealternativ må også utredes- Jarlsberg-korridoren

Bane NOR må også utrede et tredje alternativ, en korridor over Jarlsbergjordene! Slik lyder det entydige signalet fra det godt besøkte medlemsmøte til Høyre i Tønsberg i går kveld. Forsamlingen som talte snaut 60 medlemmer, var klare i sine innlegg om at skadevirkningene i de to foreliggende alternativene er for store. I tillegg ble det pekt på at utredning av et tredje alternativ vil gi...

Anna N. Martin (H): "Kommunen må ha tilstrekkelig kapasitet i skoler og barnehager nær der folk bor"

Høyres Anna N. Martin holdt i kveld partiets hovedinnlegg i saken om "Barnehage- og skolestruktur – Sikring av tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet i fht. økt folketall".  Anna som er medlem av Utvalget for oppvekst og opplæring, understreket at Høyre vil ha en skole hvor læring, pedagogisk mangfold, kunnskaper, praktiske ferdigheter og et trygt psykososial miljø er i fokus. "Det er en...

Møt Tønsberg Høyres Ole Sverre Lund

Toppbyråkraten fra Sem som i 2015, etter vel 30 år, vendte tilbake til lokalpolitikken i Tønsberg. Henvendelsen fra nominasjonskomiteen tente den gamle gnisten hos samfunnsengasjerte Ole Sverre. Som snart nyslått pensjonist ville han gjerne fortsatt bidra til samfunnsutviklingen i Tønsberg – en kommune han er oppriktig glad i.  ...

Ellen Lian (H):Tønsberg Høyre ønsker råderett over egen skjærgård

Tønsberg Høyre ønsker råderett over egen skjærgård. Derfor stemte partiets bystyregruppe i kveld mot rådmannens innstilling om at vannscooterforskriften opprettholdes. Ellen Lian redegjorde for hvorfor partiet mener at forskriften bør oppheves i høringsuttalelsen bystyret hadde til uttalelse.Hun understreket at partiet ikke ønsker noe frislipp, men at forskriften skal utarbeides lokalt hvor man...

VESTFOLD BLE VINNEREN I NASJONAL TRANSPORTPLAN

 "Det er enighet om Nasjonal Transportplan, og Vestfold er vinneren i tidenes største satsing på jernbane i Norge, sier Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant for Høyre i en kommentar. Han understreker betydningen av at jernbanen på Østlandet endelig bygges ut helhetlig. "Byene i Vestfold får en avklaring, og vi som bor i Vestfold får et historisk godt togtilbud", fremholder Løvaas.

Ellen Lian (H) ønsker at Tønsbergs innbyggere er stolte av byen sin

Møt Ellen Lian (H)! Gründeren med politisk erfaring fra Svalbard! Bystyrerepresentanten som ønsker at Tønsbergs innbyggere er stolte av byen sin! Som bedriftsleder er Ellen opptatt av at Tønsberg kan tilby attraktive arbeidsplasser. At mange vil komme hit for å jobbe og for å bo. Å tilrettelegge for dette, er hennes hovedmotivasjon for engasjementet for Høyre og Tønsberg. ...

En telefon fra Høyres Tove Rise Kværne løste søppelproblemet på Vear

 I dag heier vi på de fantastiske folka på Smiløkka her på Vear! Etter en telefon fra bystyre- og fylkestingsmedlem Tove Rise Kværne (H) igår, har de tatt hånd om søppelet som var dumpet på Vear. Nå er den vel forvart på Rygg gjenvinningsstasjon på Taranrød, Tønsberg. Nå er Tove i gang med å finne en måte å dekke kostnadene på. En hjertelig takk til henne også.  (Fotos: driftsjef Geir Meilgård,...

Gruppeleder Rune Sørdalen (H) (47): "Lagånden er det viktigste"

  Hvem er han egentlig, Høyres gruppeleder for Tønsberg bystyre? Hvilke verdier bygger han sitt lederskap på? Og, når føler han at han har Iykkes?En travel kalender til tross har Rune funnet tid til å snakke med oss om tillitsvervet sitt. Som gruppeleder for det største posisjonspartiet i bystyret, står oppgavene i kø. ...

Tove Rise Kværne reagerer på søppel på Vear

 – Å kaste avfallet sitt på andres eiendom synes jeg er forkastelig, sier Tove Rise Kværne sitter som representant for Høyre i Tønsberg bystyre og i fylkestinget, til tb.no. I følge nettstedet er hun lite begeistret over forsøplingen på Vear. Tove flyttet nylig til Vear, og er dermed faktisk den eneste folkevalgte politikeren derfra- frem til etter kommunevalget i 2019. Les saken her på tb.no:...

Stolt og glad Tønsberg-ordfører

«Jeg føler glede og stolthet over at det faglige miljøet i Tønsberg vokser, og at vi styrker oss som regionsenter». Dette sier ordfører Petter Berg (H) i en kommentar til meldingen om at regjeringen vil etablere et nytt a-krimsenter i Tønsberg. Den gledelige nyheten ble presentert som en del av regjeringens nye strategi mot arbeidslivskriminalitet sist fredag. ...

STORTINGSKANDIDATENE KÅRSTEIN OG LENE OM NYTT TVERRFAGLIG A-KRIMSENTER I TØNSBERG/VESTFOLD

Kårstein Eidem Løvaas er svært tilfreds med regjeringens beslutning om å legge det nye tverrfaglige a-krimsenteret til Tønsberg og Vestfold. Etableringen mener han viser at regjeringen i handling gjør alvor av sin forsterkede innsats mot arbeidslivskriminalitet. Andrekandidat Lene Westgaard-Halle understreker betydningen senteret vil få for kompetansemiljøet i fylket vårt. Uttalelsene er gitt i...

MØT HØYRES GRUPPELEDER I BYSTYRET, RUNE SØRDALEN!

Rune er opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår og legger spesielt vekt på skoletilbudet. Han vil legge til rette for næringslivet, så det kan skapes flere jobber. Og sist, men ikke minst, er han opptatt av å sikre en forsvarlig økonomisk drift av kommunen. ...

Frank Pedersen om Tønsbergs omdømme: «En åpen, raus og aktiv kommune»

«En åpen, raus og aktiv kommune»!  Slik mener Høyres bystyrerepresentant Frank Pedersen at Tønsberg bør fremstå.  Frank er spesielt engasjert i Idrettspolitikk og byutvikling. Han mener at sammenslåingen med Re kommune blir den viktigste saken i 2017. Og innlemmelsen av Vear i Tønsberg var den viktigste saken for ham i fjor. ...

Ordfører Petter Bergs svar på SV s interpellasjon om bystyremedlem Inger Lexow (FrP)

"Interpellanten tar opp innholdet i Inger Lexows kronikk i TB den 19.12.2016 hvor hun bl.a. henviser til nettsteder som er med på å spre et innhold preget av rasisme og et tvilsomt menneskesyn. Det mest graverende var vel påstanden om at innvandringen til Europa var et bevisst forsøk på raseblanding for å "skape en multikulturell befolkning uten særlige kvaliteter".   ...

Lene L. Kjølner: "Jordvern er en samfunnssak"

"Vestfold er som kjent et viktig kornkammer og grønnsakshage for hele Vestfold. Jordvern er en samfunssak- og godt er det", understreket Høyres Lene L. Kjølner i bystyret i kveld. Foranledningen var bystyrets behandling av veileder til utarbeiding av matjordplan i plansaker. ...

Høyres bystyregruppe på plass i nytt rådhus

I kveld kunne en stolt ordfører Petter Berg (H) ønske velkommen til det første bystyremøtet i nye Tønsberg rådhus. Den gamle klubba fra Sem kommune var på plass. Det var også Høyres representanter. F.v: Ida Helen Sakshaug,Aksel Even Haraldsen, Petter Berg, Henning Wold,Tove Rise Kværne, Tone Jørgensen, Rune Sørdalen, Frank Pedersen, Lise Lorentzen Mandal,Ole Sverre Lund, Ellen Lian og Lene...

MØT TØNSBERG HØYRES BYSTYREGRUPPE: Lene Lauritsen Kjølner

Lene Lauritsen Kjølner er en engasjert bystyrerepresentant og med på å prege Høyres standpunkter. Her forteller hun om hva hun vil med sitt politiske engasjement, og hvilken hovedutfordring hun mener Tønsberg står overfor. Lene er opptatt av byens omdømme og tydelig på hvorfor hun valgte å engasjere seg i Høyre. Bypakke Tønsberg og fastlandsforbindelsen blir etter hennes mening klart den...

Tønsbergs ordfører på jobb i egen by

Petter Berg (H) er ankommet Tønsberg torg. Han er Tønsbergs 57. ordfører. Den første het Christopher Seeberg, ble valgt i 1837 og var kjøpmann. (Se listen over de ti første ordførerne avslutningsvis i denne saken.) Arrangøren i ferd med å rigge til en fredelig konsert og markering mot antirasisme. De første publikummerne er kommet. Været er surt. Musikere og vokalister forbereder seg. ...

Ordfører Petter Berg (H) vil bekjempe alle former for rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

«Dette er en kraftfull mobilisering for å vise for all verden at Tønsberg er, og skal være, en inkluderende og tolerant by». Slik åpnet ordfører Petter Berg (H) sin appell på Tønsberg torg i kveld. Omgitt av godt og vel 100 mennesker, takket han Stine-Marie Schmedling for å ha tatt initiativ til den fredelige markeringen mot rasisme, og de mange som bidro til å gjøre det verdige arrangementet...

Aps politiske hamskifte

Norske kommuner og fylkeskommuner står midt oppe i meget krevende sammenslåingsprosesser, og begge er initiert av et bredt flertall på Stortinget. Målet med kommunereformen er først og fremst å sikre gode velferdstjenester til innbyggerne uansett hvor i landet man bor. Dette har Høyre og Arbeiderpartiet vært enige om.  ...

SEM-ELEVER KAN SØKE OM PLASS VED VEAR UNGDOMSSKOLE

Byskogen blir ungdomsskolen elevene fra Sem skal bruke inntil videre. Men foresatte som ønsker at barnet skal gå på Vear skole, kan søke Tønsberg kommune om overføring for kommende skoleår. Dette opplyste kommunaldirektør Pål Thalmann som svar på spørsmål fra Høyres leder Ole Sverre Lund i møtet til Utvalget for oppvekst og opplæring (UOO) torsdag kveld. Elevene fra Hogsnes, Bjelland og Smørberg...

Tønsberg Høyre ønsker landbruksbygg fylt med ny og lovlig virksomhet

«Høyre mener at Kommuneplanen har for strenge bestemmelser for hva landbruksbygninger kan benyttes til. I stedet for at de skal bli stående tomme og forfalle, ønsker vi at eksisterende bygninger fylles med ny virksomhet». Det er Høyres gruppeleder i bystyret, Rune Sørdalen, som opplyser dette. Han lover at Høyre vil være raust med midlertidige dispensasjoner for formål landbruksbygg benyttes til...

Tønsberg Høyre med tydelig signal til utbyggere: "Følg kommuneplanen"

Eiendomsselskapet JM Norge fikk ifølge Tønsbergs Blad klar beskjed av byggesakspolitikerne i kommunen. Boligprosjektet i Presterødalleen er bra på mange måter, men det legges opp til for mange leiligheter. Nå må selskapet se på planene om igjen. «Dette er også  tydelig signal til andre utbyggere om at de må forholde seg til utnyttelsesgraden angitt i Kommuneplanen", understreker Tønsberg Høyres...

Bevaring i Tønsberg sentrum er viktig for Høyre

Tønsberg Høyre, Frp, Krf og MDG  vil verne den gamle trehusbebyggelsen i byens sentrum, "Berulfsen-gården" fra 1800-tallet blir derfor fredet når saken kommer opp i bystyret. Høyres gruppeleder Rune Sørdalen understreker betydningen av å bevare den gamle trehusbebyggelsen i sentrum.  ...

"Glem Vestfjordforbindelsen, nå er det på tide å se framover"

Stortingsrepresentant KÅRSTEIN EIDEM LØVAAS (H)  har også engasjert seg i debatten om fastlandsforbindelsen. I denne kronikken i Tønsbergs Blad  skriver han bl.a.:"En grunn til at debatten lever videre, oppgis å være manglende faktakunnskap og at demokratiet ikke er ivaretatt.  Fakta er at det helhetlig for regionen og lokalpolitisk er fattet 10 vedtak for en nord-syd forbindelse med ca. 93%...

Ordfører Petter Berg (H): Lexows farlige konspirasjonsteorier må avvises

"Som ordfører i Tønsberg tar jeg sterk avstand fra påstander fremsatt av Inger Lexow, bystyrerepresentant for Frp, på Tønsbergs Blads nettsted tb.no torsdag. I Tønsberg bystyre er det et bredt flertall (snaut 90 prosent av representantene) som tar sitt ansvar i den nasjonale dugnaden som flyktningkrisen stiller oss overfor". ...

"Mary-Ann Oshaug et forbilde i vårt samfunn"

OSHAUG OG INCESTSENTERET HYLDET I KVELD "Mary-Ann Oshaug har gjennom sin innsats blitt et forbilde i vårt samfunn". Dette fastslo ordfører Petter Berg da han holdt tale i kveld under nyttårskonserten til inntekt for Incestsenteret i Tønsberg.  Nedenfor kan du lese ordførerens tale. ...

Ordfører Petter Berg ønsket Vears befolkning velkommen til Tønsberg

600 mennesker, små og store, deltok på fakkelmarkeringen utenfor Vear skole i ettermiddag, bare timer før Vear blir en del av Tønsberg. Arrangementet ble åpnet ved at innbyggere fra Vear, Hogsnes, Bjelland og Smørberg kom gående sammen i fakkeltog inn i skolegården. «Dette er en gledens dag som jeg har sett fram til lenge, fastslo ordfører Petter Berg i sin tale som du kan lese i sin helhet...

Julehilsen fra Tønsberg Høyre

2016 er i ferd med å gå over i historien. Etter et både begivenhetsrikt og travelt år er det tid for å stoppe opp og se litt på det viktigste som skjedde og hva som venter oss i Tønsberg Høyre i året som kommer. ...

Oseberg Kulturhus og utleieavtaler

Kommunen skal ha tilgang til et felles bookingsystem på Oseberg Kulturhus og opplever det som utfordrende at dette ikke er innført. Derfor ber vi om en utredning for å finne frem til det beste bookingssystemet ...

Ros til Incestsenteret i Tønsberg bystyre

Incestsenteret i Vestfold fikk i kveld bystyrets godkjennelse av forslaget til budsjett for 2017. På tvers av partigrensene ble det gitt stor ros til daglig leder Mary-Ann Oshaug og senteret generelt. Blant de som snakket varmt om betydningen av Incestsenteret var Ole Sverre Lund, bystyrerepresentant for Høyre og leder av utvalg for oppvekst og opplæring. Hans innlegg følger nedenforl ...

"Re og Tønsberg styrkes som attraktiv turist og destinasjonsregion".

Tønsberg bystyre besluttet i kveld å trekke saken om anskaffelse av reiselivstjenester.Saken fremmes igjen når administrasjonen har fremskaffet informasjon som kan belyse saken bedre, Men det store flertallet i bystyret var positive til at Tønsberg går inn i dette samarbeidet. Blant dem som talte varmt for deltagelse, både for Tønsberg og Re kommuner, var Høyres representant Frank Pedersen. Her...

Bystyret går videre med å utrede ny svømmehall- ønsker samarbeid

Lise Lorentzen Mandal (H) oppfordret bystyret onsdag 7. desember om  å støtte den videre utredningen av ny svømmehall. Samtidig anmodet hun administrasjonen om å jobbe hardt inn mot Færder kommune for å sikre et interkommunalt anlegg.  Bystyret vedtok enstemmig å gå videre og å søke samarbeid både interkommunalt og med fylkeskommunen.Nedenfor finner du innlegget til Lise Lorentzen Mandal (H) ...

Erna Solberg blogger om statsbudsjettet

"Et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag" Arbeidet med budsjettet har vært krevende, men fordi vi alle har strukket oss, har vi også nådd et godt resultat."  Dette skriver statsministeren på sin blogg mandag kveld.  ...

Vestfold Høyres stortingsliste er klar!

Vestfold Høyres nominasjonsmøte har vedtatt stortingsvalglisten for valget i 2017. Stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas topper listen, etterfulgt av Lene Camilla Westgaard-Halle og Erlend Larsen på 3. plassen. ...

Vold i nære relasjoner

Det hadde vært en ønskedrøm å kunne stå på talerstolen i bystyresalen og sagt at en slik sak er unødvendig fordi vold ikke eksisterer og i hvert fall ikke forhold til barn og unge i nære relasjoner. ...

Kunstnerboligen Løkken

Bruken av nydelige Løkken diskuteres om dagen, og kreative forslag til framtidig bruk har kommet opp. Det er lansert “en bondegård i byen”, blant annet. Hvor gjennomførbare de ulike forslagene er, varierer antakelig veldig, et faktum er vel at de fleste av dem vil koste penger. Og en ting bør man uansett ta hensyn til: Løkken har vært en privatbolig, med et flott hageanlegg som må bevares.I vår...

Regionsjobben fortsetter!

Fylkestinget var i dag enstemmig om at BTV (Buskerud-Telemark-Vestfold) hadde vært den beste løsningen for en ny region....

Erna åpnet "Den Magiske Fabrikken"

Statsminister Erna Solberg fikk tirsdag kveld den store ære å åpne Greve Biogass sitt anlegg "Den Magiske Fabrikken" som Tønsberg kommune er vertskommune for! ...

Vi satser på lærlingene!

Vi i Høyre vil styrke yrkesfagene og øke antall læreplasser. En garantert læreplass øker motivasjon blant de unge og gir dem trygghet for framtiden. Derfor jobbes det både sentralt og lokalt for å finne løsninger og tilrettelegge for at alle lærlinger får en læreplass. ...

IDRETTENS PLASS I BYEN

En klar idrettspolitisk prioritering for Tønsberg Høyre er å starte arbeidet med en langsiktig og målbevisst plan. Idretten er samfunnets viktigste verdiformidler og den største arena for samfunnsnyttig, frivillig innsats. En innsats som viser seg frem i et mangfold av idretter i Tønsberg. Et mangfold og engasjement som bør og skal verdsettes av politikere og kommune! ...

Offensiv boligpolitikk overfor vanskeligstilte i Tønsberg kommune

Rådmannen i Tønsberg legger i disse dager frem den boligsosiale handlingsplanen for perioden 2015-2018 til politisk behandling. Dette er den fjerde handlingsplanen av denne type på 15 år. Hovedformålet med denne planen er å redusere antall bostedsløse i kommunen og blant annet forhindre og forebygge utkastelser.