Aktuelt

En telefon fra Høyres Tove Rise Kværne løste søppelproblemet på Vear

15.02.2017

 I dag heier vi på de fantastiske folka på Smiløkka her på Vear! Etter en telefon fra bystyre- og fylkestingsmedlem Tove Rise Kværne (H) igår, har de tatt hånd om søppelet som var dumpet på Vear. Nå er den vel forvart på Rygg gjenvinningsstasjon på Taranrød, Tønsberg. Nå er Tove i gang med å finne en måte å dekke kostnadene på. En hjertelig takk til henne også.  (Fotos: driftsjef Geir Meilgård,...

STORTINGSKANDIDATENE KÅRSTEIN OG LENE OM NYTT TVERRFAGLIG A-KRIMSENTER I TØNSBERG/VESTFOLD

13.02.2017

Kårstein Eidem Løvaas er svært tilfreds med regjeringens beslutning om å legge det nye tverrfaglige a-krimsenteret til Tønsberg og Vestfold. Etableringen mener han viser at regjeringen i handling gjør alvor av sin forsterkede innsats mot arbeidslivskriminalitet. Andrekandidat Lene Westgaard-Halle understreker betydningen senteret vil få for kompetansemiljøet i fylket vårt. Uttalelsene er gitt i...

Ordfører Petter Berg (H) vil bekjempe alle former for rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

04.02.2017

«Dette er en kraftfull mobilisering for å vise for all verden at Tønsberg er, og skal være, en inkluderende og tolerant by». Slik åpnet ordfører Petter Berg (H) sin appell på Tønsberg torg i kveld. Omgitt av godt og vel 100 mennesker, takket han Stine-Marie Schmedling for å ha tatt initiativ til den fredelige markeringen mot rasisme, og de mange som bidro til å gjøre det verdige arrangementet...