Aktuelt

Jens Christian Mikkelsen, 1. nestleder i Tønsberg Høyre : "Å forsvare et land"

11.04.2017

«Jeg ønsker at det skal være åpenhet og ærlighet både rundt situasjonen og utfordringene i Forsvaret.» Det er slik vi husker Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i oktober 2013. Regjeringens ønske om at Forsvarets svakheter skulle komme til syne, vendes rett som det er til kritikk. Det virker til at det er svært få som tenker over tilstanden Forsvaret var i når Regjeringen overtok ansvaret. ...

Kommunal drift av Maribu og anbud for Marie Treschow- posisjonen vant frem i Tønsberg formannskap

04.04.2017

Tønsberg kommune overtar driften av Maribu og setter driften av Marie Treschow ut på anbud når dagens avtale opphører fra juni 2018.  Dette ble vedtatt av et flertall av formannskapets medlemmer i går aften, 6 mot 5 stemmer. Det var Høyres gruppeleder Rune Sørdalen som fremmet forslaget på vegne posisjonspartiene. Saken går videre til bystyret for endelig beslutning. Den er en del av...

Tønsberg klar for behandling av ny Intercitybane: Jarlsberg-alternativet står stadig sterkere

25.03.2017

Mandag presenterer Tønsbergs rådmann forslaget til høringsuttalelse på et fellesmøte i rådhuset med alle bystyregruppene. Både ordfører Petter Berg (H)  og opposisjonsleder Per Martin Aamodt (Ap) støtter rådmannens syn om at Jarlsbergalternativet  må inn igjen i Bane NORs behandling. – Vi ønsker et tredje alternativ over Jarlsberg uten jernbanesløyfa, sier Berg i en kommentar til tb.no hvor han...

Entydig signal fra Høyres medlemsmøte i Tønsberg: Et tredje jernbanealternativ må også utredes- Jarlsberg-korridoren

22.03.2017

Bane NOR må også utrede et tredje alternativ, en korridor over Jarlsbergjordene! Slik lyder det entydige signalet fra det godt besøkte medlemsmøte til Høyre i Tønsberg i går kveld. Forsamlingen som talte snaut 60 medlemmer, var klare i sine innlegg om at skadevirkningene i de to foreliggende alternativene er for store. I tillegg ble det pekt på at utredning av et tredje alternativ vil gi...

Anna N. Martin (H): "Kommunen må ha tilstrekkelig kapasitet i skoler og barnehager nær der folk bor"

16.03.2017

Høyres Anna N. Martin holdt i kveld partiets hovedinnlegg i saken om "Barnehage- og skolestruktur – Sikring av tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet i fht. økt folketall".  Anna som er medlem av Utvalget for oppvekst og opplæring, understreket at Høyre vil ha en skole hvor læring, pedagogisk mangfold, kunnskaper, praktiske ferdigheter og et trygt psykososial miljø er i fokus. "Det er en...

En telefon fra Høyres Tove Rise Kværne løste søppelproblemet på Vear

15.02.2017

 I dag heier vi på de fantastiske folka på Smiløkka her på Vear! Etter en telefon fra bystyre- og fylkestingsmedlem Tove Rise Kværne (H) igår, har de tatt hånd om søppelet som var dumpet på Vear. Nå er den vel forvart på Rygg gjenvinningsstasjon på Taranrød, Tønsberg. Nå er Tove i gang med å finne en måte å dekke kostnadene på. En hjertelig takk til henne også.  (Fotos: driftsjef Geir Meilgård,...

STORTINGSKANDIDATENE KÅRSTEIN OG LENE OM NYTT TVERRFAGLIG A-KRIMSENTER I TØNSBERG/VESTFOLD

13.02.2017

Kårstein Eidem Løvaas er svært tilfreds med regjeringens beslutning om å legge det nye tverrfaglige a-krimsenteret til Tønsberg og Vestfold. Etableringen mener han viser at regjeringen i handling gjør alvor av sin forsterkede innsats mot arbeidslivskriminalitet. Andrekandidat Lene Westgaard-Halle understreker betydningen senteret vil få for kompetansemiljøet i fylket vårt. Uttalelsene er gitt i...

Ordfører Petter Berg (H) vil bekjempe alle former for rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

04.02.2017

«Dette er en kraftfull mobilisering for å vise for all verden at Tønsberg er, og skal være, en inkluderende og tolerant by». Slik åpnet ordfører Petter Berg (H) sin appell på Tønsberg torg i kveld. Omgitt av godt og vel 100 mennesker, takket han Stine-Marie Schmedling for å ha tatt initiativ til den fredelige markeringen mot rasisme, og de mange som bidro til å gjøre det verdige arrangementet...