Lokal krisepakke

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Arna Høyre veldig fornøyd med at Høyre har tatt initiativ til at bystyret nå ønsker å bruke 135,75 millioner i tillegg til det opprinnelige forslaget på 265 millioner til krisetiltak. Resultatet av forhandlingene er nå krisepakker på ca. 400 millioner totalt!

Innlegget stod på trykk i Bygdanytt 8. mai 2020. 

12. mars kom varselet om at vi måtte stenge skoler og deler av samfunnet. De aller fleste av oss har gjort som vi har fått beskjed om fra myndighetene. Nå foretas en gradvis åpning, der barnehagene var  først ut.  

Koronaviruset bryr seg ikke om fargen på partilogoene. Arbeidsledigheten har femdoblet seg. Mange i Arna er permitterte og flere står i fare for å miste jobben. Det minste vi som folkevalgte kan gjøre er å bli enige om lokale tiltak som avhjelper i en krevende situasjon. 

Derfor har Høyre vært med på å foreslå klimavennlige teknologi-tiltak, samtidig som vi lytter til næringslivet og bidrar til at byggeaktiviteten i byen vår øker. I forliket med de andre partiene har det vært viktig for Høyre at vi kan fremskynde byggeprosjekter og redusere saksbehandlingstiden i plan- og byggesak. Dette gjør at vi kan få fortgang i byggingen, og bidrar til at lokale entreprenører og leverandører holder hjulene i gang. 

For oss har dette arbeidet handlet om å sikre nåværende og fremtidige arbeidsplasser, avhjelpe et kriserammet idretts- og kulturliv, og bidra til at barnehagene og skolene igjen kan åpne, trygt og kontrollert.

Mange elever og foreldre har de siste fem ukene kombinert hjemmeskole med hjemmekontor. Og lærere over hele landet har bidratt i en digital dugnad som har vært imponerende å være vitne til. Nå åpnes skolene gradvis, flere tusen skolebarn skal innta klasserom. Derfor er jeg glad for at det ble enighet om forslaget vårt som gir 50 millioner kroner til Bergensskolen for å styrke bemanningen og gjennomføre en kontrollert og gradvis åpning. 

Krisepakken inneholder blant annet:

  • 25 millioner kroner til en pakke for barn og familier i utsatte situasjoner.
  • 50 millioner kroner til å sikre at skolene har kapasitet og ressurser til å gjennomføre en kontrollert åpning.
  • 3 millioner kroner til kulturelle tiltak på sykehjem og seniorsentre.
  • Tilskuddsordning for at barn og unge ikke faller ut av organisert idrett.
  • Ytterligere 5 millioner kroner til breddeidretten.
  • 10 millioner kroner til å bidra til å øke byggeaktiviteten i Bergen.
  • 5 millioner kroner til å styrke kulturdelen av tiltakspakken.
  • 4 millioner til en pakke for lærlinger hvor blant annet hensikten er å sikre permitterte lærlinger et uavbrutt utdanningsløp

Hvor hentes pengene fra? 
Bergen kommune gikk i 2019 med 394 millioner kroner i overskudd. I tillegg får Bergen kommune minst 189 millioner kroner fra Regjeringen ifm. koronaviruset. 

Pengene kommer fra bedrifter og bergensere, som med sin arbeidsinnsats stiller opp og skaper de verdiene som gjør at byen går rundt. 

Da skulle det bare mangle at kommunen stiller opp når det blåser som verst.