Resolusjoner vedtatt på Bergen Høyres årsmøte

Bergen Høyre vedtok tre resolusjoner på årsmøtet, 24. november 2018. 

Resolusjonene som ble vedtatt er "Ambisjoner for Bergensskolen", "En levende by" og "Nye tiltak mot marin forsøpling". 


Resolusjonene finner du vedlagt.