Representantskapsmøte


Velkommen til representantskapsmøte 15.05 på Scandic Ørnen. 

Møtet er åpent for alle medlemmer, kun medlemmer av representantskapet har stemmerett.