Kontakt

Kvinnherad har store område som kan tilretteleggast for langt meir bygging av bustader, hytter og naust. Kommunen må få fart på arbeidet med tilrettelegging av byggeland i alle delar av kommunen. Folk må i større grad få bygga hus der dei ynskjer. Høgre vil respektera og forsvara den private eigedomsretten og vil arbeida for å fjerna eigedomsskatten. Kvinnherad er ein langstrakt kommune, og Høgre vil oppretthalda eit godt tenestetilbod i dei ulike delane av kommunen. For Høgre er det viktig at innbyggarane får tilgong til flest mogleg tenester utan å reisa ut av kommunen. Høgre vil difor utvikla Husnes som eit sterkt regionsenter.

Adresse

c/o Vestland Høgre, Kong Oscarsgate 14
5017 BERGEN

Telefon

95485073

Kvinnherad Høgre

Kvinnherad Høgre ledes av ledes av Erlingur Nielsson

Kvinnherad har store område som kan tilretteleggast for langt meir bygging av bustader, hytter og naust. Kommunen må få fart på arbeidet med tilrettelegging av byggeland i alle delar av kommunen. Folk må i større grad få bygga hus der dei ynskjer. Høgre vil respektera og forsvara den private eigedomsretten og vil arbeida for å fjerna eigedomsskatten. Kvinnherad er ein langstrakt kommune, og Høgre vil oppretthalda eit godt tenestetilbod i dei ulike delane av kommunen. For Høgre er det viktig at innbyggarane får tilgong til flest mogleg tenester utan å reisa ut av kommunen. Høgre vil difor utvikla Husnes som eit sterkt regionsenter.