Aktuelt

Regjeringen må forsvare private tilbydere

11.01.2019 - Kilde: Hoyre.no

Jeg forventer at den nye regjeringserklæringen legger bedre til rette for private tilbydere innen velferdstjenestene. Det vil gi økt mangfold, bedre kvalitet i tjenestene og økt valgfrihet....