Vi tror på Norge, fordi vi tror på deg

Fordi vi tror på deg.

Vi tror på Norge fordi vi tror på skaperkraften som bor i hver enkelt av oss.

Høyre mener det er summen av enkeltmenneskers handlinger som skaper et godt samfunn. Hvert menneske kan utgjøre en forskjell for eget liv, for hverandre, for familien og for samfunnet.

Folk skal tilbake i jobb, helsekøene skal ned og kunnskapshullene i skolen skal tettes.

Vi tror på Sonja

Ekteparet Sonja Djønne og Thoralf Lian etablerte Heymat i 2016. De tilbyr hjemmemarkedet dekorative industrimatter og holder til i Mo i Rana.

«Får man det ikke til i Mo, så får man det ikke til i New York»

Sonja Djønne

De fikk midler av innovasjon Norge i 2020 og har opplevd en kraftig vekst i eksport. Nå eksporteres mattene også til Europa, USA og Asia.

Vi tror på Anne

Anne Bjertnæs jobber som varaordfører for Høyre i Gjøvik. Den 28. oktober i 2019 ringte legen til Anne og fortalte at hun hadde en aggressiv form for kreft.

Anne hadde ikke noe aktivt forhold til pakkeforløp før hun ble alvorlig syk, men når hun først ble ringt av legen var det viktig at ting skjedde raskt og at det var en plan for når ting skulle skje.

«Det at det var frister for hvor lang tid ting skulle ta ble trygt og godt og det fungerte for mitt vedkommende veldig fint med at jeg ble operert så raskt. Jeg skulle ønske det var slik for alle lidelser. At man fikk det pakkeforløpet som man gir til kreftpasienter»

Anne Bjertnæs

Vi tror på Else Birgitte

Else Birgitte Roscher-Nielsen er alarmerende rektor i Osloskolen. Nå er hun rektor på Trosterud barneskole, men var tidligere rektor på Bjørnholt videregående skole.

«Som tidligere rektor på Bjørnholt skole kan jeg si at fraværsgrensen virket positivt. Det gjorde at elevene var mer på skolen. De hadde ekstra fokus på oppmøte og vi kunne sende melding til foreldrene raskt ved fravær»

Else Birgitte Roscher-Nielsen

Vi tror på Ida

I syv år gikk Ida Marie Færestrand hjemme uten jobb. Så fikk hun drømmejobben hos Scandic gjennom organisasjonen HELT MED.

«Helt Med og Scandic ga meg en sjanse. Det var det jeg ville ha. Jeg ville bevise at jeg får dette til. Bare gi meg muligheten»

Ida Marie Færestrand

Ida er overbevist om at folk med funksjonshemming får det til, så lenge de får muligheten til å bevise det.