Annette Solli. Foto.
Anette Solli er vår Fylkesrådslederkandidat

Vår visjon

Viken fylke er og blir viktig for alle oss som bor her. Høyre vil i samarbeid med kommunene utvikle Viken slik at vi får bærekraftige lokalsamfunn med god livskvalitet for innbyggerne.

Viktige ansvarsområder for fylket er samferdsel, med veier og kollektivtilbud, og videregående opplæring.

Se vår politikk

Grønn transport og bedre veier

Viken skal ha samferdselsløsninger som ivaretar folks behov for å komme seg enkelt frem på trygge veier, enten man reiser kollektivt eller med egen bil.

Et grønt og klimavennlig fylke

Viken skal være en klima- og miljøvennlig fylkeskommune som legger til rette for økt bruk av fornybar energi og fremmer bruk av miljøvennlig transport. Viken Høyre vil derfor legge FNs bærekraftsmål til grunn for utviklingen av Viken.

Kultur, frivillighet og idrett

Viken Høyre vil være en aktiv støttespiller for kultursatsinger i hele fylket og bidra til at både profesjonelle og frivillige aktører får gode rammevilkår for å videreutvikle et fritt kulturliv.

Tore Opdal Hansen - Fylkesordførerkandidat, Viken Høyre

Tore Opdal Hansen

Fylkesordførerkandidat, Viken Høyre

Kontakt

Viken Høyre

Kristin Ørmen Johnsen

Leder
Telefon 41515188

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Send oss en e-post

Kalender

07 feb

Viken Høyres årsmøte 2020 (to dager)

Sted: Quality Hotel Sarpsborg
Dato: 07. feb 2020
Tid: 17:00
Se hele kalenderen

Aktuelt

Torbjørn og Erna snakker med eleever

Våre folk