Viken_Hoyres_fylkestingsprogram_2019_2023

Vår visjon

Viken fylke er og blir viktig for alle oss som bor her. Høyre vil i samarbeid med kommunene utvikle Viken slik at vi får bærekraftige lokalsamfunn med god livskvalitet for innbyggerne.
Viktige ansvarsområder for fylket er samferdsel, med veier og kollektivtilbud, og videregående opplæring.

Se vår politikk

Aktuelt

Monica Mæland foran uniformerte politifolk.

Grønn transport og bedre veier

Viken skal ha samferdselsløsninger som ivaretar folks behov for å komme seg enkelt frem på trygge veier, enten man reiser kollektivt eller med egen bil.

Et grønt og klimavennlig fylke

Viken skal være en klima- og miljøvennlig fylkeskommune som legger til rette for økt bruk av fornybar energi og fremmer bruk av miljøvennlig transport. Viken Høyre vil derfor legge FNs bærekraftsmål til grunn for utviklingen av Viken.

Kultur, frivillighet og idrett

Viken Høyre vil være en aktiv støttespiller for kultursatsinger i hele fylket og bidra til at både profesjonelle og frivillige aktører får gode rammevilkår for å videreutvikle et fritt kulturliv.

Kontakt

Viken Høyre

Kristin Ørmen Johnsen

Leder

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Send oss en e-post
Bildecollage. Vi tror på Norge.

Kalender

05 mar

Møte i Viken Høyres arbeidsutvalg

Sted: Høyres Hus, Oslo
Dato: 05. mar 2020
Tid: 17:30
10 mar

Møte i Viken Høyres fylkesstyre

Sted: Stortinget
Dato: 10. mar 2020
Tid: 18:00
Se hele kalenderen