Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer.

Våre hovedsaker

Skape flere jobber

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden

Kunnskap i skolen

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole

Trygg omsorg, raskere behandling

Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt helsetilbud i fremtiden

Styrke forsvar og beredskap

For Høyre er forsvar av landet og trygghet for innbyggerne statens viktigste oppgave

Se vår politikk

Viken

Kontakt

Kristin Ørmen Johnsen
Leder
Telefon: 41515188

Dag-Egil Bull Sletholt
Fylkessekretær
Telefon: 90969511

Send oss en e-post

Aktuelt

Hva bringer 2019? Flere jobber!

Mange små og store saker vil prege nyhetsbildet i 2019. Noen viktigere enn andre. De store, globale spørsmål som klimautfordringer...

Kalender

08 feb

Viken Høyres årsmøte (2 dager)

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Dato: 08. feb 2019
Tid: 17:00
05 mar

Møte i Viken Høyres arbeidsutvalg (inkl. landsmøtedelegasjonen)

Sted: Høyres Hus, Oslo
Dato: 05. mar 2019
Tid: 18:00
Se hele kalenderen

Våre folk

Anette Marie Solli

  • Ordførerkandidat

Roar Lund

  • Kandidat

Egil Ax

  • Kandidat

Thor Hals

  • Kandidat

Nils Holm

  • Kandidat

Fin Resch

  • Kandidat