Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Ordsky, Vi tror på Ås
Standard listebilde
Mudassar Kapur i Stortingets vandrehall. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Miljøkommunen Ås

Høyre ønsker at Ås kommune skal være en foregangskommune innen miljø og miljøvern. All utbygging og arealplanlegging i Ås må bygge på at vi ønsker en bærekraftig utvikling og at vi ønsker at Ås skal fremstå som en av de kommunene i Norge som er best på miljø.

Helse og omsorg i Ås

Ås kommune har tatt krafttak for å kunne tilby omsorgsboliger og sykehjem. Behovet for flere sykehjemsplasser er stort, og kommunen må derfor bygge flere sykehjemsplasser i tillegg til demenssenteret som nå bygges. Høyre er åpne for alternative finansieringsmåter og driftsformer.

Hilde Kristin Marås - Gruppeleder, Ås

Hilde Kristin Marås

Gruppeleder, Ås

Kontakt

Ås Høyre

Brit Marit Djupvik Semner

Leder
Telefon 95238229

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Våre folk