Velkommen til årsmøte 2016

Ås Høyre holder sitt årsmøte torsdag 28. januar 2016 i Ås kulturhus, Store salong, kl 19.00. Alle medlemmer av Høyre og Unge Høyre ønskes velkommen.

Årsmøtets saksliste.

 • Godkjenning av innkallingen
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to til å undertegne protokollen
 • Valg av tellekorps
 • Styrets beretning for 2015
 • Rapport fra kvinnepolitisk leder
 • Rapport fra gruppeleder
 • Revidert regnskap
 • Fastsettelse av medlemskontingenten
 • Budsjett for 2016
 • Innkomne forslag
 • Valg av nestleder
 • Valg av styremedlemmer
 • Valg av revisorer
 • Valg av valgkomité
 • Valg av representanter til Akershus Høyres årsmøte
 • Fullmakt til styret til å supplere ved behov

Årsmøtet ble kunngjort i Østlandets Blad 7. januar 2016. Samme dag ble innbydelse sendt medlemmene på epost. Alle medlemmer har fått Fra Høy're Hold med årsmøtepapirene tilsendt i posten.

Du kan laste ned årsmøtepapirene her