Én follokommune i fremtiden?

De fleste kommunene i Indre Østfold har tatt skritt mot en ny storkommune. De fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg kan bli en stor nabo i sørøst. Hvordan kan det se ut i Follo?

Med en gang vi begynner å snakke om forandringer reagerer vi mennesker med motstand. Vi leter febrilsk etter gode argumenter for å beholde det vi har. Argumentene er mange, noen er ganske gode, noen er veldig dårlige. Fem kommuner i Indre Østfold har nå på plass en intensjonsavtale om å arbeide for en ny storkommune. De fem har funnet at det er mer som taler for enn mot nye kommunegrenser.

De fem kommunene har samlet ca 42 tusen innbyggere. Det er altså god plass i deler av den nye storkommunen på 1.000 kvadratkilometer.

Folloregionen er riktig nok noe tettere befolket med 136 tusen innbyggere fordelt på vel 800 kvadratkilometer. Det er likevel ikke mye mer enn innbyggertallet i Bærum som klarer seg med en fjerdedel av arealet. 

Store nok?

Mange vil hevde at Follokommunene er store nok hver for seg. De syv kommunene har fra 10 tusen til 30 tusen innbyggere. Bortsett fra Enebakk er alle kommunene "store nok" til å være egne kommuner i følge de tallene som har svirret rundt minstestørrelse på en kommune. Hvis disse kommunene er store nok er det underlig at vi har mer enn 60 ulike interkommunale ordninger i Follo. Det er tungvinte løsninger som krever store ressurser å administrere. Hver gang flere samarbeidende kommuner skal gjøre endringer i interkommunale samarbeidsorganer krever det vedtak, fortrinnsvis samsvarende vedtak, i alle deltagende kommuner. Når budsjettene behandles går ofte de interkommunale ordningene fri for kutt og innskrenkninger fordi det er så komplisert. Den politiske styringen overlates til styre og representantskap som knapt speiler valgresultatet. Ordningene blir udemokratiske.

Korte avstander

Kommuneadministrasjonene i Follo ligger tett. Ingen ordfører behover å reise mer enn en halv time for å besøke kollegaen i noen annen Follokommune. Vi holder oss med 7 kommunestyrer, 7 rådmenn og 7 av alt mulig annet i ledelsesfunksjonene. Samtidig er vi såvidt små at det ikke blir gode fagmiljøer i mange fag hvis kommunene ikke samarbeider. For innbyggerne har det nesten ingen betydning hvor kommuneadministrasjonen befinner seg. Det er svært få som trenger å oppsøke kommunale etater, og serviceproduksjonen skal selvfølgelig heller ikke i en fremtidig Follokommune sentraliseres. Skoler, helsetilbud, barnehager, sykehjem vil fortsatt være spredt over hele området basert på behovet

Ås Høyre har ikke konkludert når det gjelder fremtidig kommunestruktur i Follo, men det begynner å haste for Regjeringen forutsetter en avklaring før sommeren 2016.

Bjørn Leivestad