Fem Indre Østfoldkommuner blir én

Etter to dager med forhandlinger er ordførerne i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg enige om en intensjonsavtale med sikte på å slå sammen de fem kommunene. Den nye storkommunen vil grense til Ås.

I to dager har ordførere, rådmenn og kommunale ledere i fem kommuner i Indre Østfold sittet sammen på Støtvig Hotell på Larkollen. De fem kommunenes representanter er enige om en avtale om å arbeide for å slå sammen de fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg.

Kommunene har lagt til grunn at lokale tjenestetilbud skal opprettholdes, som skoler, barnehager oh helsetilbudene. 

Det planlegges samtidige kommunestyremøter i januar neste år, og eventuelle folkeavstemninger, som Spydeberg allerede har vedtatt, skal holdes til våren.

Ordfører Erik Unaas (H) i Eidsberg trekker frem de økonomiske fordelene ved fusjonen, og mener at de vil spare 30-40 millioner i året. Det gir muligheter til å utvide og forbedre tilbudet til den nye storkommunens innbyggere.

Da gjenstår det fortsatt tre kommuner i Indre Østfold, Rakkestad, Rømskog og Skiptvet.

(Kilde: NRK Østfold)

Brødtekst