Flerbrukshall uten tribuner på Rustad

Kommunestyret har omsider fattet nødvendige vedtak om en ny Rustad skole. Det måtte en ekstra omkamp til før forprosjektet endelig ble vedtatt – slik det alt var klart i mai i år.


Stridens siste eple dreide seg om tribuner eller ikke tribuner i flerbrukshallen som bygges for å være skolens gymsaler. Tribuner langs hallens vestside var beregnet å koste ca 20 millioner kroner. Det hører med til historien at det på et tidligere tidspunkt, før budsjettbehandlingen i 2015, var tegnet inn tribuner til flerbrukshallen. Det prosjektet som da forelå var beregnet å koste ca 420 millioner kroner. Kommunestyret var imidlertid ikke villig til å øke kostnadsrammen for skolen, og fastholdt investeringsrammen på 350 millioner. Da måtte prosjektet «slankes». I denne prosessen ble brukerne grundig konsultert. Mange ting som skolen syntes var «nice to have» ble borte før et redusert forprosjekt ble godkjent av kommunestyret i mai 2016.

Idrettsrådet var en av høringsinstansene, og de hadde ingen problemer med å fjerne tribunene i hallen. Skolen så heller ikke behov for slik plass for sin bruk. Noen av politikerne, særlig Ap og Frp, var imidlertid av en annen mening, og saken kom igjen opp for kommunestyret som besluttet å be om en utredning av konsekvensene og kostnadene ved å bygge tribuner langs hallens vestside. Plan- og byggekomiteen gikk med 3 mot 2 stemmer mot å bygge tribunene med en ekstra kostnad på ca 20 millioner, og med knappest mulig flertall havnet kommunestyret på samme standpunkt.

Argumentene for å bygge tribuner er i hovedsak mulighetene idrettslagene skulle ha til å selge billetter, vafler og pølser ved arrangementer i hallen, og viktigheten av at foreldre og besteforeldre som følger barn til aktiviteter skulle kunne se på treningen.

Det kunne jo ha noe for seg hvis det vi skal bygge på Rustad var en konkurransearena, men det er primært ment å være en treningshall. Mange som trener barn ønsker ikke foreldrenes eller besteforeldrenes nærvær i treningsrommet. De som skal følge noen blir ofte henvist til å vente i garderoben eller komme tilbake og hente slik at barna ikke distraheres i treningen. Tribunebehovet blir da beskjedent, og disse pengene har Ås kommune god bruk for i andre byggeprosjekter.

Det er også kommet kritikk, særlig fra Frp, om at hallen bygges for liten. Den mangler en meter i bredden og et par meter i lengden, påstås det. Ja, hvis hallen skulle være godkjent som kamparena for A-lags håndball er det riktig, men det bedrives mange andre idretter i Ås som har helt andre behov. De andre idrettsgrenene aktiviserer langt fler enn dem som sogner til håndballen. Den nye hallen på Rustad skole vil kunne gi gode treningsforhold for basket og volleyball, for idrettsskole, friidrett, turn, trimgrupper og mange andre. Da kan konkurransehåndballen disponere mer tid i Ås-hallen uten at andre fortrenges til ukurante treningstider eller for trange gymnastikksaler.

Vi er i planfasen for en ny skole ved Åsgård også, og der kan Høyre godt tenke seg at vi bygger en idrettshall med konkurransestandard for håndball. Vi trenger en liten del av Søråsjordet for å få plass til en større sentrumsnær hall – kanskje også en svømmehall.