Grunnsteinen lagt for Solberg skole

Onsdag 9. november 2016 la orfører Ola Nordal ned grunnsteinen for Solberg skole i nærvær av elevrådet, rektor og FAU-representant. Byggearbeidene er godt i gang på tomta, og skolen skal stå ferdig til skolestart 2018.

Plan og byggekomiteens leder, Bjørn Leivestad, ønsket velkommen og ga følgende resymé for planleggingsprosessen:

"Vi må tilbake til 23. mai 2012 for å få med oss forhistorien til det vi er med på i dag. Da vedtok Ås Kommunestyre skolebruksplanen, og i vedtaket kunne vi lese: Solberg skole totalrenoveres og bygges ut med utgangspunkt i skolebehovsplanens strukturalternativ 0b. Planleggingen igangsettes umiddelbart. Skolegrensene opprettholdes.

Administrasjonen arbeidet med rehabiliteringsprosjektet gjennom høsten og vinteren, men da saken ble forelagt Plankomiteen i mai 2013 endte komiteen med å foreslå heller å bygge en ny skole, og rive den gamle. Kostnadene ved å flikke på den gamle skolen fra 1970-tallet ville bli høye, og mulighetene for å få en funksjonell, moderne skolebygning var begrenset.

Oppvekst- og kultur sluttet seg til Plankomiteens forslag, og omsider kunne Kommunestyret 19. mars 2014 vedta å bygge ny skole på Solberg med to klasserekker, men forberedt på utvidelse til 3 eller 4 klasserekker, eller paralleller som vi gjerne kaller det. Det ble også vedtatt å bygge tradisjonell gymnastikksal – men med mulighet for senere ombygging til flerbrukshall.

Plankomiteen kunne endelig starte det reelle planarbeidet med å få på plass en ny skole. Alt tidlig i denne prosessen hadde komiteen blitt enige om at man ønsket en arkitektkonkurranse for å søke å finne det optimale bygget for denne delen av kommunen.

Komiteen måtte bare kjøre en liten runde til med kommunestyret for å få avklart om det skulle bygges gymnastikksal eller flerbrukshall. I kommunestyret 27. mai 2014 ble det vedtatt å bygge flerbrukshall med spilleflate 23x44 m. Da var alle nødvendige kort lagt, og det var klart for å gå ut med konkurransegrunnlaget.

Fem prekvalifiserte arkitektfirmaer deltok i konkurransen, og i løpet av høsten 2014 kunne juryen bestående av eiendomssjef Roy Sypriansen, politikerne Anton Bachke og Hilde Kristin Marås, rektor Kirsten Gustavsen, arkitekt Astrid Reikvam og sekretær Anette Dahl fremme sin innstilling som utpekte L2 Arkitekter AS som vinner av arkitektkonkurransen. Plankomiteen sluttet seg til det i sitt møte 6. november 2014.

Endelig kunne arbeidet med forprosjektet starte i. I august 2015 ble forprosjektet behandlet av Plankomiteen, og arbeidet med anbudsgrunnlaget kunne starte. Gledelig nok var også mange entreprenører interessert i å få oppdraget.

Det er altså L2 Arkitekter AS, som har tegnet bygget som AF Gruppen Østfold AS nå er i ferd med å bygge. Uteområdet er planlagt av Landskapsarkitekt Gullik Gulliksen. Rådgivere er Multiconsult AS, Fredrikstad. Samlet brutto byggeareal er 7.387 kvm. Entreprenøren har vært i gang siden skolen sluttet før årets sommerferie, nøyaktig fire år etter at det første gang ble vedtatt å totalrenovere Solberg skole."

Han ga deretter ordet til ordfører Ola Nordal som la ned grunnstensskrinet som elevrådet hadde fylt med aktuelle avisoppslag og byggetegninger.