Hilde Kristin Marås er Ås Høyres ordførerkandidat

Hilde Kristin Marås (foto: Anne-Line Biberg)

Nominasjon av Ås Høyres ordførerkandidat til kommunestyret 2019 - 2023


Hilde Kristin Marås har IT-faglig bakgrunn og jobber som konsulentdirektør i CGI Norge.

Hilde Kristin har mange års leder- og jobberfaring både fra offentlig, forskningsrelatert og privat virksomhet. Hun har også flere års erfaring fra politisk arbeid, og har siden 1999 vært medlem av Kommunestyret i Ås. I tillegg har hun en periode i Hovedutvalg for Teknikk og Miljø, tre perioder i Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur, hvorav en periode som leder, fire perioder i Plankomitéen og har nå sin første periode i Formannskapet og er gruppeleder for kommunestyregruppen.

En av de viktigste sakene i neste periode vil være å få opp byggetakten i Ås, både for boliger og næring, for å kunne bære de investeringer som er gjort de siste årene. Det er viktig at vi får en god utvikling av sentrum og norddelen av Ås kommune. I en periode med stor vekst og krevende investeringsbehov er det viktig å sikre en god kommuneøkonomi gjennom omstilling og forenkling for å ivareta gode tjenester for innbyggerne, og for å unngå innføring av eiendomsskatt. Vi må også utnytte den fordelen vi har som universitetskommune, med mange unge innbyggere, til å tilrettelegge for møteplasser og rekreasjon.