Neppe grunn til engstelse

Folk lar seg hisse opp av at våre naboer ønsker seg store deler av Ås når den nye Nordre Follo kommune skal utformes. Kanskje vi heller burde være stolte av at store deler av Ås er attraktivt for naboene i nord og øst.

Når Fylkesmannen ber kommunene med planer om å slå seg sammen om innspill til hvordan fremtidige grenser bør se ut, er det liten grunn til å hisse seg opp når Ski og Oppegård peker på Nordby i Ås. Folkeavstemningen, med alle sine svakheter, viste at folk i Nordby føler større tilknytning mot Ski enn mot Ås. Særlig i Solbergområdet er det innlysende at Ås og Ski har mange felles interesser.

Ås skal selvsagt ikke "gi bort" Nordby til naboen i nordøst, men Ski og Oppegård må ha lov til å foreslå det når Fylkesmannen ber om innspill. Jeg mener fortsatt at det beste for folk i Ås og i Follo ville vært en ny, stor Follokommune der hele Ås var med. Det ville "løst" alle de konfliktene man nå konstruerer.

Hvis kommunereformen i Follo begrenser seg til at Ski og Oppegård går sammen må vi forutsette at de vil være en god nabo i årene som kommer. Vi i Ås må også være samarbeidsvillige. Blir vi stående alene som en relativt liten kommune har vi mer å hente i et godt, nært samarbeid enn det Nordre Follo kan få fra oss.