Nils H. Sopp ny leder i Ås Høyre

Årsmøtet i Ås Høyre 17. november ble avviklet fort og effektivt. Nils H. Sopp overtar foreningsledervervet etter Stein Ekhaugen. Frank Jakobsen er foreningens nye nestleder.

På grunn  av endringer i foreningsvedtektene ble det holdt årsmøte for annen gang i 2016. Et tidligere valg skal gi foreningsstyret bedre tid til å gjennomføre aktivitetene, særlig foran valgene.

Årsmøtet ble ledet av avtroppende leder, Stein Ekhaugen.

Det var ingen kommentarer til innkalling eller dagsorden, og møtet hadde heller ingen kommentarer til årsrapportene fra styret, kvinnepolitisk leder eller gruppeleder. På grunn av enringen i årsmøtetidspunktet var det ikke noe avsluttet regnskap å godkjenne, det ble godkjent ved årsmøtet tidligere i år.

Årsmøtet besluttet av Ås Høyre skal benytte den vedtatte minimumskontingenten, kr 440/220. Møtet sluttet seg også til styrets budsjettforslag for 2017.

Valg

Stein Ekhaugen har sittet som leder i seks år, og ønsket avløsning. Årsmøtet valgte Nils H. Sopp som ny leder. Ny nestleder ble Frank Jakobsen. Som styremedlemmer ble Rubina Mushtaq Rikheim, Pål Fauske, Ulf Oppegård og Stein Ekhaugen valgt. I tillegg sitter Egil Ørbeck og Håkon Henriksen som ikke var på valg i år i styret.

Nye varamedlemmer til styret ble Ida Elisabeth Krogstad, Bengt Nøst-Klemetsen, Lars Treekrem og Christian Hellevang valgt.

Revisorene Fag Guttormsen og Ole Fredrik Nordby ble gjenvalgt. Det samme ble valgkomiteen som består av Sverre Teigen (leder), Anne Grete Edvardsen og Ole Fredrik Nordby.

Ås Høyre valgte Nils H. Sopp, Frank Jakobsen, Hilde Kristin Marås og Rubina Mushtaq som utsendinger til Akershus Høyres årsmøte.