Nominasjonskomitéens innstilling

Nominasjonskomitéens innstilling er klar! 

Vår overordnede tankegang i denne prosessen har vært å få laget et best mulig listeforslag som skal bidra til valgseier for Høyre i 2019! 

Nominasjonskomitéen har bestått av Sverre Strand Teigen (leder), Ellen Margrete Rovde, Ida Elisabeth Krogstad og Geir Grønsholt.
Nominasjonsprosessen til Ås Høyre for kommunestyrevalget i 2019 har bestått av to trinn:

Det første trinnet bestod i å få en god ordførerkandidat for Høyre. Her ble Hilde Kristin enstemmig valgt på et eget nominasjonsmøte for valg av ordførerkandidat. 


Det andre trinnet har bestått i å fylle opp lista med gode og motiverte kandidater, som vil gjøre en innsats for Høyre. Og som vil kunne fylle ulike, sentrale roller i utvalg og råd. Vi har i denne sammenheng vurdert: 


  • Politiske erfaring
  • Kjønn
  • Alder
  • Bosted i kommunen

Ut i fra disse kriteriene har vi gjort vårt beste for å få en god og representativ fordeling. Vi mener det er viktig at lista appellerer til ulike velgergrupper. Samtidig må vi sikre at Høyre får inn representanter som kan ta lederrollen i sentrale hovedutvalg. Samtlige foreslåtte kandidater er forespurt og har takket ja til å være kandidater for Ås Høyre. 

Innstilling: 
1 Hilde Kristin Marås, 1968, Kroer
2 Bengt Nøst-Klemmetsen, 1971, Nordby
3 Zara Mushtaq Berg, 1990, Rustad
4 Stein Ekhaugen, 1947, Nordby
5 Rubina Mushtaq Rikheim, 1967, Rustad
6 Egil Ørbeck, 1941, Åsgård
7 Ida Marie Ryan, 1989, Rustad
8 Sander Sebastian Djerv, 1997, Åsgård
9 Hege Sameien, 1974, Kroer
10 Mathias Eckholdt, 1974, Nordby
11 Marianne Frid Nordby, 1996, Nordby
12 Nils Hermann Sopp, 1959, Rustad
13 Kristin Høyum Kilen-Skogstad, 1974, Rustad
14 Ocean Marambanyika, 1980, Brønnerud
15 Malin Therese Ekren, 1996, Nordby
16 Jan Ove Rikheim, 1966, Rustad
17 Brit Djupvik Semner, 1946, Brønnerud
18 Christian Hellevang, 1968, Rustad
19 Ole Fredrik Nordby, 1964, Nordby
20 Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, 1963, Åsgård
21 Steffen Ekren, 1987, Nordby
22 Håkon Ystehede, 1965, Åsgård
23 Håkon Lars Henriksen, 1943, Rustad
24 Yasser Sibai, 1980, Åsgård
25 Lars Treekrem, 1995, Rustad
26 Ulf Oppegård, 1955, Nordby
27 Zen Mushtaq, 1988, Rustad 
28 Jan Henrik Martinsen, 1948, Åsgård