Nytt styre satser i valgåret

Ås Høyre går inn i valg— og jubileumsåret 2017 med en god miks av erfaring og nytt pågangsmot. Nils H Sopp overtar ledervervet og har planer og ideer for å revitalisere lokalpartiet og ikke minst øke oppslutningen både av velgere og medlemmer.

Ås Høyre holdt sitt 2. årsmøte i 2016 den 17. november 2016. Vedtektene er nå endret slik at årsmøtet skal holdes innen utgangen av november, og da ble det i overgangsåret to årsmøter. Behandlingen av de ulike rapportene gikk unna på rekordtid, og de sentrale vedtektene ble også tiltrådt uten diskusjon.

Årsmøtet valgte også å holde seg til minstekontingentsatsen på kr 440 (opp fra 400), men halv kontingent for pensjonister.

Nils H. Sopp ny leder

Valgkomiteen hadde forslaget klart, og valgene var uten dramatikk. Styret ble konstituert på styremøte 19. desember. Sammen med seg i styret får leder Nils H Sopp med seg Frank Jakobsen som nestleder. Han tar seg også av sekretærfunksjonen. Rubina Mushtaq Rikheim bekler fortsatt rollen som kvinneforumansvarlig, Ulf Oppegård fortsetter som kampanjeleder mens Stein G. Ekhaugen blir ny medlemsansvarlig. Håkon Henriksen fortsetter som kontakt for Seniorhøyre. De øvrige styremedlemmene er Egil Ørbeck og Pål Fauske. Bjørn Leivestad fortsetter som kasserer utenfor styret.

Styret vil i 2017 ha særlig fokus på Stortingsvalgkampen, men også søke å utvikle og modernisere Ås Høyre. Alt nå vil vi forsøke å finne gode kandidater som kan være Ås-representanter på fylkesvalglisten om 2 år og kanskje Stortingavalglisten ved neste korsvei.

Alle må med

Det er viktig for oss at alle blir med. Styret vil invitere alle som har politiske verv i denne perioden til et møte for å gi og få nyttig informasjon. Dette møtet planlegges tidlig på nyåret, og vi håper alle Høyre-representantene vil prioritere deltakelsen, sier Nils Sopp. Kampanjeleder Ulf Oppegård lover oppgaver for alle gjennom valgåret. Det vil kreve full satsing hvis vi skal kunne sikre Erna fire nye år som regjeringsleder.

Jubileumsår

Det er 80 år i 2017 siden Høyre stillte egen liste første gang i Ås. Kanskje blir det tid til en liten jubileumsmarkering også.